Apdailininkas*

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą

 

Modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas T32073213

Mokymosi trukmė – 1 metai, 8 mėnesiai, 90 kreditų

Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna Apdailininko profesinio mokymo diplomą (III kvalifikacijos lygis).

Mokiniai mokosi

Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai (90 mokymosi kreditų):

  • Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko), 10 mokymosi kreditų.
  • Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu, 10 mokymosi kreditų.
  • Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu būdu, 10 mokymosi kreditų.
  • Statinių paviršių dekoravimas, 10 mokymosi kreditų.
  • Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas, 10 mokymosi kreditų.
  • Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas, 10 mokymosi kreditų.
  • Statinio konstrukcijų tinkavimas rankiniais įrankiais, 10 mokymosi kreditų.
  • Statinio konstrukcijų tinkavimas mechanizuotu būdu ir tinko remontas, 10 mokymosi kreditų.
  • Įvadas į darbo rinką, 10 mokymosi kreditų.

 

DARBO APRAŠYMAS Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojui, plytelių klojėjui, tinkuotojui, parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, glaistyti ir dažyti statinių paviršius rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoti statinių paviršius apmušalais ir dažų mišiniais, apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą, tinkuoti statinio konstrukcijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, atlikti tinko remontą.

Asmuo, įgijęs dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo kvalifikacijas galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Darbo sąlygos: dirbama pastatų patalpose ir lauke su aplinkai ir žmogui agresyviomis medžiagomis, tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka gali būti dulkėta, purvina, priklausoma nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, pareigingumas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Apdailininko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi statybos įmonėse.