Slaugytojo padėjėjas

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas M44091301

Mokymosi trukmė – 1 metai, 60 kreditų

Įgyjama Slaugytojo padėjėjo kvalifikacija.
Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna profesinio mokymo diplomą.

Mokiniai mokosi

Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai (55 mokymosi kreditai):

 • Įvadas į profesiją, 1 mokymosi kreditas;
 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymosi kreditas.
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 1 mokymosi kreditas.
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai.
 • Higieninių paciento reikmių tenkinimas, 15 mokymosi kreditų.
 • Rūpinimasis pacientais ir jų artimaisiais, 15 mokymosi kreditų.
 • Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas, 10 mokymosi kreditų.
 • Techninių darbų atlikimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai.
 • Pasirenkamieji moduliai (5 mokymosi kreditai):
 • Pagalba slaugos specialistui stiprinant paciento sveikatą ilgalaikėje slaugoje, 5 mokymosi kreditai.
 • Pagalba rūpinantis moterimi nėštumo, gimdymo bei pogimdyviniu laikotarpiu, 5 mokymosi kreditai.

DARBO APRAŠYMAS Programos tikslas - parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas.

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus.

Intensyvus bendravimas su pacientais ir jų artimaisiais slaugytojo padėjėjui kelia specifinius fizinius ir psichinius reikalavimus. Slaugytojo padėjėjas turi būti gailestingas, sąžiningas, doras, mylėti žmogų. Šią profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir išgyvenimus. Labai svarbu būti tolerantiškam, kultūringam, ryžtingam, reikliam, iniciatyviam, sugebėti kantriai siekti užsibrėžto tikslo, valdyti savo emocijas, ištverti fizinę ir psichinę įtampą. Reikalingas gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Slaugytojo padėjėjas galės dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariato areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinės aviacijos įstaigose, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje.

 

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Slaugytojo padėjėjo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi gydymo įstaigose: ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, socialinės slaugos namuose, slaugos skyriuose arba sektoriniuose praktinio mokymo centruose šalies profesinėse mokyklose.