Finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitosFinansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 metai
2017 metai
2015 metai

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis