Duonos ir pyrago gaminių kepėjas

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa
Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą (10 kl.)

 Modulinė profesinio mokymo programa
Programos valstybinis kodas T32101301
Mokymosi trukmė – 1 metai, 50 kreditų

Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna Duonos ir pyrago gaminių kepėjo profesinio mokymo diplomą (III kvalifikacijos lygis).

Mokiniai mokosi
Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai
Privalomieji moduliai (50 mokymosi kreditų):

  • Maisto produktų ir žaliavų parinkimas ir paruošimas, 5 mokymosi kreditai.
  • Duonos gaminių gaminimas, 10 mokymosi kreditų.
  • Pyrago gaminių gaminimas, 20 mokymosi kreditų.
  • Kreminių gaminių gaminimas, 10 mokymosi kreditų.
  • Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai.

DARBO APRAŠYMAS Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam duonos ir pyrago kepėjui parengti, kuris gebėtų savarankiškai parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas duonos, pyrago ir kreminių gaminių gaminimui, gaminti duonos, pyrago ir kreminius gaminius ir juos patiekti.

Asmuo, įgijęs duonos ir pyrago gaminių kepėjo kvalifikaciją galės dirbti kepyklėlėse, nedidelėse kavinėse, kurios prekiauja savo įmonėje pagamintais duonos ir pyrago gaminiais.

Dirbant privalu dėvėti specialiuosius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Dirbama pamainomis. Dirbama prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais. Darbe naudojami mechaniniai ir automatizuoti duonos ir pyrago gaminių įrenginiai, įrankiai ir priemonės, technologijos kortelės, elektrinė viryklė, valymo priemonės. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas savo veikloje vadovaujasi Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniu reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-794 „Dėl Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento ir Miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“.

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Duonos ir pyrago gaminių kepėjo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi įvairiose įmonėse: kepyklėlėse, nedidelėse kavinėse arba sektoriniuose praktinio mokymo centruose šalies profesinėse mokyklose.