EDUKACINIŲ ERDVIŲ KŪRIMO VEIKLOS PLANAS

PATVIRTINTA
Zarasų profesinės mokyklos
direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. APT-120

  

ZARASŲ PROFSINĖ MOKYKLA

EDUKACINIŲ ERDVIŲ KŪRIMO VEIKLOS PLANAS 2019-2022 M.

Nr.

Veikla

Terminas

Atsakingas darbuotojas

1.

Gėlių medžio oranžerijoje įrengimas

2020 m.

Almantas Mažeika

Ingrida Nemanytė

2.

Veiklų, skirtų mokyklos edukacinėse erdvėse, metodikos kaupimas

Nuolatos

Mokytojai

3.

Vynuogyno įveisimas prie Žaliosios klasės ir praktinio mokymo centre

2019-2020 m.  m.

Aurelija Vaitonienė, Janina Čepelionienė

4.

Baltų medžių sodas prie mokyklos

2019 m. - 2020 m.

Donata Radionova

Aurelija Vaitonienė

5.

Atliekų rūšiavimo stendas ir konteineriai ZPM teritorijoje

2020 m.

Donata Radionova

6.

Jurginų takas bendrabučio teritorijoje

2019 m. - 2020 m.

Vanda Šaltytė - Popovienė

7.

Vienmečių gėlių ekspozicija prie mokyklos

Kasmet

Janina Čepelionienė,

Vanda Šaltytė-Popovienė

8.

Daržovių ekspozicija (ZPM praktinio mokymo centre)

Kasmet

Janina Čepelionienė

9.

Bičių avilio maketas (ZPM praktinio mokymo centre)

2020 m.

Donata Radionova, Almantas Mažeika

10.

Stendas ,,Medienos rūšys“(ZPM praktinio mokymo centre)

2020 m.

Olga Raugienė,

Danutė Gražienė

11.

Edukacinė programa ,,Paukščių viešbutis“ (ZPM praktinio mokymo centre)

2020 m.

Olga Raugienė

12.

Zarasų profesinės mokyklos teritorijos ir artimiausių lankytinų objektų informacinis stendas prie mokyklos

2019 m. - 2020 m.

Danutė Gražienė, Evaldas Dumbravas

Olga Raugienė

13

Mineralų ir uolienų kolekcija mokyklos praktinio mokymo korpuse

2019 m. - 2020 m

Danutė Gražienė

Ingrida Nemanytė

Maksim Gluchov

14.

Kaulavaisių sodas (ZPM praktinio mokymo centre)

2020 m.

Donata Radionova

Ingrida Nemanytė

15.

Seminarai miesto įstaigų, įmonių, organizacijų darbuotojams, miesto švietimo bendruomenei

2019 m. - 2020 m.

Aurelija Vaitonienė

Donata Radionova

Janina Čepelionienė

Ingrida Nemanytė

Danutė Gražienė

16.

Stiklinių vitrinų mokinių darbams eksponuoti įrengimas mokyklos vidaus erdvėse

2020 m. - 2022 m.

Nijolė Guobienė

Ingrida Nemanytė

Mokinių bendruomenė

17.

Mokyklos stogo dalies apželdinimas, takų įrengimas/Žiemos stogas

2020 m. - 2022 m.

Aleksandras Tumalovičius

Almantas Mažeika

Ingrida Nemanytė

18.

,,Žuvų parkas“ mokyklos teritorijoje

2020 m. - 2022 m.

Alfredas Ragėnas

Ingrida Nemanytė

Mokyklos bendruomenė

19.

,,Ąžuolų giraitė“

2020 m. - 2022 m.

Nijolė Guobienė

Mokyklos bendruomenė

20.

Papildomų elementų įrengimas Žaliosios klasės aplinkoje (lenta rašymui, apželdintas stogas)

2020 m. - 2021 m.

Alfredas Ragėnas

Aurelija Vaitonienė

Janina Čepelionienė

21.

Paukščių girdyklos

2020 m.

Donata Radionova

Aleksandras Tumalovičius

22.

Vandens telkinio praktinio mokymo korpuso teritorijoje sutvarkymas, pritaikymas rekreacijai

2021 m. – 2022 m.

Alfredas Ragėnas

Ingrida Nemanytė

 

23.

Rožyno aplinkos pritaikymas kaimo bendruomenės poilsiui

2020 m. – 2021 m.

Alfredas Ragėnas

Ingrida Nemanytė

Aurelija Vaitonienė

24.

Mokyklos bendrabučio ,,skverelio“ įrengimas

2020 m. - 2021 m.

Alfredas Ragėnas

Ingrida Nemanytė2018 - 2020 metų veiklos planas

ZARASŲ ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA

EDUKACINIŲ ERDVIŲ KŪRIMO VEIKLOS PLANAS

 

Nr.

Veikla

Terminas

Atsakingas darbuotojas

1.

Orą valančių augalų ekspozicija mokyklos koridoriuje

2018 m. kovas-balandis

Janina Čepelionienė

2.

Mokyklos bendruomenės edukacinių erdvių projektų konkursas

2018 m. pavasaris

Aurelija Vaitonienė

Donata Radionova

 

3.

Sliekynės įrengimas

2018 m. pavasaris

Donata Radionova

4.

Paskaita rajono mokytojams „Edukacinių erdvių įkūrimas Zarasų žemės ūkio mokykloje. Gerosios patirties sklaida“

2018 m. balandžio 3-6 d.

Aurelija Vaitonienė

Donata Radionova

Janina Čepelionienė

5.

Stendas „Dirvožemio paslaptys“

2018 m. pavasaris

Donata Radionova

6.

Lauko šaškės

2018 m. pavasaris

Donata Radionova

7.

Rožyno įveisimas

2018 m. pavasaris

Aurelija Vaitonienė

8.

Svogūninių gėlių ekspozicija reprezentacinėse mokyklos zonose

2018 m. pavasaris

Janina Čepelionienė

9.

Gėlių  medžio oranžerijoje įrengimas

2018 m.

Almantas Mažeika

Ingrida Nemanytė

10.

Veiklų, skirtų mokyklos edukacinėse erdvėse, metodikos kaupimas

Nuolatos

Mokytojai

11.

Dirvožemį valančių augalų ekspozicija praktinio mokymo centre

2018 m. ruduo -2019 m. pavasaris

Janina Čepelionienė

12.

Vynuogyno įveisimas  praktinio mokymo centre

2018 m. ruduo -2019 m. pavasaris

Rasa Mažeikaitė

13

Baltų medžių sodas

2018 m. -2019 m.

Donata Radionova

14.

Atliekų rūšiavimo stendas ir konteineriai

2018 m. lapkritis- gruodis

Donata Radionova

15.

Garsų parkas

2018 m.-2019 m.

Aurelija Vaitonienė

16.

Alyvų ir hortenzijų parkas

2018 m.-2019 m.

Aurelija Vaitonienė

17.

Jurginų takas bendrabučio teritorijoje

2018 m.-2020 m.

Vanda Šaltytė - Popovienė

18.

Vienmečių gėlių ekspozicija

Kasmet

Janina Čepelionienė,

Vanda Šaltytė-Popovienė

19.

Daržovių ekspozicija

Kasmet

Janina Čepelionienė

20.

Stiklinių vitrinų mokinių darbams eksponuoti įrengimas

2018 m-2020 m.

Mokyklos bendruomenė

21.

Žaliosios sienos mokyklos valgyklos fojė plėtimas ir tobulinimas

2019 m.

Vanda Šaltytė - Popovienė

22.

Mokyklos stogo dalies apželdinimas, takų įrengimas

2018-2019 m.

Aleksandras Tumalovičius

Almantas Mažeika

Ingrida Nemanytė

23.

Šiltnamis

2019 m.-2020 m.

Janina Čepelionienė

24.

,,Žuvų parkas“

2019 m.-2020 m.

Mokyklos bendruomenė

25.

Žiemos sodas

2020 m.-2022 m.

Mokyklos bendruomenė