Finansinių paslaugų teikėjas

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.)

 

Modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas T43041201

Mokymosi trukmė – 1 metai, 50 kreditų

Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna Finansinių paslaugų teikėjo profesinio mokymo diplomą (IV kvalifikacijos lygis).

Mokiniai mokosi

Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai (50 mokymosi kreditų):

  • Informacinės komunikacinės technologijos, 5 mokymosi kreditai.
  • Finansinės operacijos grynaisiais pinigais ir mokėjimai pavedimu, 5 mokymosi kreditai.
  • Profesinės užsienio kalbos pagrindai, 5 mokymosi kreditai.
  • Darbas su klientais, 5 mokymosi kreditai.
  • Banko sąskaitos ir mokėjimų kortelės, 5 mokymosi kreditai.
  • Elektroninės paslaugos, 5 mokymosi kreditai.
  • Taupymas, 5 mokymosi kreditai.
  • Kreditavimas, 5 mokymosi kreditai.
  • Draudimas, 5 mokymosi kreditai.
  • Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai.

 

DARBO APRAŠYMAS Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam finansinių paslaugų teikėjui parengti, kuris gebėtų aptarnauti klientus ir parduoti mažmeninius banko, draudimo ir kitų finansų įstaigų produktus.

Asmuo įgijęs finansinių paslaugų teikėjo kvalifikaciją galės dirbti finansinių paslaugų teikėju savivaldybių finansų tarnybose, draudimo įstaigose, kredito unijose, verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėse mokesčių inspekcijose, biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose.

Finansinių paslaugų teikėjai parengia darbo vietą darbui, pristato finansines paslaugas, parduoda banko, draudimo ir kitų finansinių įstaigų produktus, sudaro draudimo sutartis, tvarko klientų grynųjų pinigų priėmimą ir išėmimą iš sąskaitos, čekius, pervedimus, sąskaitas, mokėjimus kredito kortelėmis, mokėjimo nurodymus, sertifikuotus čekius bei atlieka kitas panašias bankines ir finansines operacijas, tiesiogiai bendrauja su klientais finansų įstaigose priimdami, keisdami ir išmokėdami pinigus ar teikdami finansines paslaugas, atlieka klientų sąskaitų kreditavimą ir debetavimą, sąskaitų apmokėjimą ir pinigų pervedimą klientų vardu, pinigų keitimą pagal kliento pageidavimą iš vienos valiutos į kitą, visų operacijų apskaitos tvarkymą ir tikrinimą su realiu kasos likučiu, dirba kompiuterinėmis programomis, geba tvarkyti finansinių paslaugų dokumentaciją, taisyklingai kalba bei rašo valstybine ir bent viena užsienio kalba, išmano bendravimo su klientu etiką, nustato kliento poreikius.

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Finansinių paslaugų teikėjo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi kredito, draudimo, verslo įmonėse finansines paslaugas teikiančiose institucijose: finansų tarnybose, draudimo įstaigose, kredito unijose, verslo įmonėse, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose.