Floristas

Floristo modulinė profesinio mokymo programa

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.)

 

Modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas P43021403

Mokymosi trukmė – 1 metai 8 mėnesiai, 90 kreditų

Įgyjama Floristo kvalifikacija.
Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna profesinio mokymo diplomą.

Mokiniai mokosi

Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai (80 mokymosi kreditų):

 • Įvadas į profesiją, 2 mokymosi kreditai;
 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymosi kreditas.
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai.
 • Augalinės medžiagos parengimas kompozicijoms, 5 mokymosi kreditai.
 • Augalų komponavimas, 10 mokymosi kreditų.
 • Floristinių kompozicijų kūrimas, 20 mokymosi kreditų.
 • Interjero ir eksterjero floristinio apipavidalinimo projektavimas ir projekto įgyvendinimas, 20 mokymosi kreditų.
 • Floristinio objekto eksponavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Įvadas į darbo rinką, 10 mokymosi kreditų.

Pasirenkamieji moduliai (10 mokymosi kreditų):

 • Floristikos paslaugų teikimo veiklos organizavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Floristiniams darbams reikalingų detalių ir konstrukcijų gamyba, 5 mokymosi kreditai.
 • Plokštuminių floristinių kompozicijų kūrimas, 5 mokymosi kreditai.

 

DARBO APRAŠYMAS

 

Floristo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam floristui parengti, kuris gebėtų savarankiškai parengti augalines medžiagas kompozicijoms, komponuoti augalus, kurti floristines kompozicijas, projektuoti interjero ir eksterjero floristinį apipavidalinimą ir įgyvendinti projektą, eksponuoti floristinius objektus.

Asmuo, įgijęs floristo kvalifikaciją, galės dirbti parduotuvėse, fizinėse pardavimo vietose, internetinėse parduotuvėse, gėlių salonuose arba plėtoti privatų verslą.

Dirbama gerai apšviestoje vietoje, naudojant asmeninės apsaugos priemones, floristo įrankius ir darbo drabužius, kitas profesinei veiklai reikalingas medžiagas ir priemones. Dirbama tiek individualiai, tiek komandoje.

Floristas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais.

 

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Floristo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi floristikos įmonėse, augalų veisimo ir realizacijos įmonėse, gėlių parduotuvėse.