Istorija

Edukacinių erdvių kūrimas Zarasų profesinėje mokykloje. Trumpa istorija.

   2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Vilniaus universiteto botanikos sodu organizavo pirmąją tarptautinę konferenciją „Žaliosios edukacinės erdvės ir ugdymo procesas: gerosios patirties sklaida“. Šioje konferencijoje pranešimą ,,Prieskoninių ir vaistinių augalų pievelė ir kitos edukacinės erdvės“ skaitė mūsų mokyklos vyr. profesijos mokytoja Janina Čepelionienė.
   2014 m. Geriausiai tvarkomų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso nugalėtojų apdovanojimų metu Zarasų žemės ūkio mokyklai įteikta pirmoji ,,Atminimo lentelė“.  Tarptautinėje konferencijoje „Žaliosios edukacinės erdvės ir ugdymo procesas: gerosios patirties sklaida“ mokytoja Donata Radionova skaitė pranešimą ,,Žaliosios klasės Zarasų žemės ūkio mokyklos parkelyje“. Rugsėjo 17–21 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras organizavo mokymus „Lietuvos ugdymo įstaigų edukacinių erdvių kokybės gerinimo prielaidos, remiantis Berlyno ir Potsdamo visuomenės švietimo institucijų patirtimi“. Vokietijoje vykę mokymai buvo skirti Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso bei tęstinio projekto Žaliosios edukacinės erdvės ir gamtos ekspozicijos mokyklų aplinkoje nugalėtojams. Į Vokietiją vyko mokyklos darbuotojos Donata Radionova ir Loreta Naujokaitienė.
   2016 m. konkurse Zarasų žemės ūkio mokykla laimėjo II vietą tarp profesinio mokymo įstaigų. Tarptautinėje konferencijoje „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas – edukacinių erdvių kūrimo naujovės ir geroji mokyklų patirtis“ pristatėme stendinį pranešimą ,,Sudėliok, susodink, suprask!“. 2016 m. rugsėjo 20-25 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras organizavo praktikumą ,,Lietuvos ugdymo įstaigų edukacinių erdvių kokybės gerinimo prielaidos, remiantis Austrijos visuomenės švietimo institucijų ir viešųjų edukacinių erdvių patirtimi“ geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso nugalėtojams bei tęstinio projekto ,,Žaliosios edukacinės erdvės ir gamtos ekspozicijos mokyklų aplinkoje“ dalyviams.  Į mokymus, skirtus pedagogams, kuriantiems edukacines erdves, buvo kviečiama po vieną mokyklos nugalėtojos atstovą. Praktikumo dalyviai Austrijoje lankėsi nacionaliniame klintinių Alpių parke, susipažino su teminiais Hirštėteno gėlių sodais, Vachau slėnio mažų gyvenviečių želdinimo ir tvarkymo tradicijomis, Melko vienuolyno prancūziško stiliaus parku. Taip pat lankėsi Austrijos mokyklų kuriamuose soduose, gėlynuose, sėmėsi idėjų apžiūrėdami gamtines ekspozicijas. Edukacinės išvykos metu praktikumo dalyviai apibendrino apžiūros-konkurso rezultatus, aptarė vertinimo kriterijus ir jų tobulinimo galimybes, pristatė savo mokyklų edukacines erdves, ateities vizijas.
   2017 m. Konferencijoje „Edukacinės erdvės švietimo įstaigose – pažinimo, kūrybos ir vadybos darna“ pristatėme stendinį pranešimą apie mokyklos oranžerijos įkūrimą ir panaudojimą edukacijai. Sukurtas filmas apie mokyklos edukacines erdves. (nuoroda). Liepos 11-15 dienomis tarptautiniuose mokymuose ,,Lietuvos ugdymo įstaigų edukacinių erdvių kokybės gerinimo prielaidos, remiantis Vengrijos ir Rumunijos visuomenės švietimo institucijų ir viešųjų edukacinių erdvių patirtimi“ dalyvavo profesijos vyr. mokytoja Janina Čepelionienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Zajančkauskienė. Mokymų metu dalyviai keliaudami siauruku susipažino su bukų miškais, edukacinių erdvių kabančiuose soduose formavimu ir terasų panaudojimo galimybėmis aplinkų kūrime. Viena mokymų diena buvo skirta Vengrijos floros ypatumams, stepių augalijai, o pažintis su Aleksandro Borza Kluj-Napoka universiteto botanikos sodu Rumunijoje parodė galimybes augalų geografiniam išdėstymui. Grįždami namo seminaro dalyviai pristatė edukacinių erdvių ir gamtos ekspozicijų idėjas mokyklų aplinkoje.
   2018 m. spalio 18 d. Vilniaus universiteto Botanikos sode vyko 6-oji tarptautinė konferencija „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“.   Konferencijoje buvo pristatytas mūsų mokyklos stendinis pranešimas ,,Sliekynės įrengimas Zarasų žemės ūkio mokykloje“, kurį parengė profesijos mokytoja Donata Radionova. 2018 m. įrengtas rožynas prie mokyklos valgyklos, informacinis inkilų stendas šalia mokyklos žaliosios klasės. 2018-04-04 organizuotas seminaras ,,Edukacinių erdvių įkūrimas Zarasų žemės ūkio mokykloje. Gerosios patirties sklaida“  miesto švietimo įstaigų atstovams. 2018 m. gegužės 23-25 d. Zarasuose Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Zarasų žemės ūkio mokykla organizavo respublikinį kvalifikacijos tobulinimo seminarą ,,Unikalūs edukacinių erdvių patirties naudojimo ir kūrimo sprendimai“. 2018 m. Mokyklų edukacinių erdvių 2018 m. konkurse mokykla tapo nugalėtoja A kategorijoje. Konferencijos ,,Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“ metu pasidalinta gerąja patirtimi įgyta 2018 m. rugsėjo 17-22 d., kai mokyklų edukacinių erdvių konkurso prizininkai dalyvavo tarptautiniuose mokymuose ,,Edukacinių erdvių ir gamtos ekspozicijų mokyklų aplinkoje kūrimas remiantis Čekijos ir Vokietijos visuomenės švietimo institucijų ir viešųjų edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo patirtimi“ Dalyvius lydėjo LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas Almantas Kulbis ir metodininkė Stasė Mameniškienė. Mūsų mokyklai atstovavo profesijos mokytojas Vytautas Kruopis. 2018 m. mokykla tapo Sveikatą stiprinančia mokykla (Pažymėjimas 2018-04-24, Nr. SM-493), kurios tikslas stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.
   2019 m. birželio 11 d. mokykla organizavo seminarą, ,,Edukacinės erdvės Zarasų švietimo įstaigų aplinkose“, kurio metu Zarasų ,,Santarvės“ pradinės mokyklos, Zarasų ,,Lakštingalos mokyklos“ ir Zarasų profesinės mokyklos atstovai pasidalino darbo patirtimi, keitėsi inovatyviomis idėjomis kuriant edukacines erdves ir didaktines priemones bei jas naudojant ugdomajame procese.
2019 m. rugsėjo-spalio mėnesiais mokyklos bendruomenė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro kvietimu dalyvavo iniciatyvoje ,,Aktyviai, draugiškai, sveikai“ ir iš 228 dalyvavusių mokymo įstaigų pateko į 10-ties aktyviausiųjų sąrašą.
2019 m. spalio mėn. 17 d. tarptautinėje konferencijoje ,,Ugdymas edukacinėse erdvėse: biologinės įvairovės žmogaus sveikatos ir mitybos aspektai“ pristatėme stendinį pranešimą ,,Netradicinė aplinka - įdomesnis mokymasis ir geresnė sveikata“. 2019 m. gruodžio 9 d. Zarasų profesinė mokykla organizavo kalėdinių dekoracijų seminarą-kūrybines dirbtuves, į kurį pakvietė Zarasų miesto įstaigų atstovus.
   2020 m. Žurnalas ,,Rasos“, 2020 m. vasario 19-kovo 3 d., Nr. 4 (540) išspausdino Giedrės Mičiūnienės straipsnį ,,Mokykla gamtos prieglobstyje“ apie mokyklos edukacines erdves, gamtos ekspozicijas, skirtas mokinių ugdymui, estetinio skonio lavinimui, mokymosi motyvacijos didinimui.