Masažuotojas

Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.)

 

Programos valstybinis kodas P43101203,  T43101204

Mokymosi trukmė – 2 metai   90 (Pirminio mokymosi), 70 (Tęstinio mokymosi) kreditų

Įgyjama kvalifikacija - masažuotojas. Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV
Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna Masažuotojo profesinio mokymo diplomą.

Mokiniai mokosi

Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai (90 mokymosi kreditų) pirminiam profesiniam mokymui:

 • Įvadas į profesiją, 2 mokymosi kreditai
 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymosi kreditas
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5 mokymosi kreditai
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai
 • Įvadas į darbo rinką, 10 mokymosi kreditų

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai)

 • Kliento fizinės ir emocinės būklės vertinimas, 20 mokymosi kreditų
 • Klasikinio masažo atlikimas, 20 mokymosi kreditų
 • Kosmetinio masažo atlikimas, 10 mokymosi kreditų
 • Kūno puoselėjimo procedūrų atlikimas, 10 mokymosi kreditų

Pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų)

 • Netradicinio masažo atlikimas, 5 mokymosi kreditai
 • Aparatinių neinvazinių kūno odos priežiūros procedūrų atlikimas, 5 mokymosi kreditai
 • Kūno priežiūros paslaugų veiklos organizavimas, 5 mokymosi kreditai

Privalomieji moduliai (70 mokymosi kreditų) tęstiniam profesiniam mokymui:

 • Kliento fizinės ir emocinės būklės vertinimas, 20 mokymosi kreditų
 • Klasikinio masažo atlikimas, 20 mokymosi kreditų
 • Kosmetinio masažo atlikimas, 10 mokymosi kreditų
 • Kūno puoselėjimo procedūrų atlikimas, 10 mokymosi kreditų
 • Įvadas į darbo rinką, 10 mokymosi kreditų

 

PROGRAMOS PASKIRTIS. Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam masažuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai įvertinti kliento fizinę ir emocinę būklę, atlikti klasikinį, kosmetinį masažus ir kūno puoselėjimo procedūras.

 

BŪSIMO DARBO SPECIFIKA. Asmuo, įgijęs masažuotojo kvalifikaciją, galės teikti masažo paslaugas individualiai arba masažo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Tipinės darbo priemonės: masažui atlikti skirtas stalas ar kušetė, masažui skirta kliento kėdė ar kušetė, masažuotojui skirta kėdė ar balnelis, dezinfekcinės priemonės, voleliai, masažuokliai, masažo aparatai, aliejai ir kt.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama patalpoje, būdingas individualus darbas.

Masažuotojas savo veikloje vadovaujasi specialiaisiais masažuotojo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, įstaigos, kurioje dirba, vidaus taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, visuomenės sveikatos saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos bei kitais veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.