Naujienos

Erasmus+ profesinio mokymo KA1 projektas ,,Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo mokymo programos įgyvendinimo (II etapas)” Nr. 2019-1-LT01-KA102-060294

2020 02 17

PROJEKTO TIKSLAS - didinti gastronomijos srities absolventų įsidarbinimo galimybes, stiprinant profesinio mokymo specialistų pasirengimą dėstant pagal modulinę virėjo mokymo programą.

Virėjo mokymo programos profesijos mokytojų ir darbdavių atstovų VET-STA vizitas į Švediją, Malmo.