Naujienos

Kodėl verta rinktis vokiečių kalba?

2021 04 19

Kodėl verta rinktis vokiečių kalbą?
Užsienio kalbos vaidina svarbų vaidmenį siekiant karjeros aukštumų. Jos suteikia konkurencinio pranašumo bet kokiame darbe: ir politikos moksluose, ir grožio industrijoje, ir pramonėje, ir žemės ūkyje. Užsienio kalbos atveria galimybes tobulėti, stažuotis, keistis informacija, perimti gerosios patirties pavyzdžius iš viso pasaulio.
Džiugu, kad Zarasų profesinės mokyklos mokiniai renkasi vokiečių kalbą, kaip užsienio kalbą. Vokiečių kalbos mokėjimas nuspalvina gyvenimą įvairesnėmis spalvomis: gebame suprasti vokiečių kalba kalbančius užsieniečius: vokiečius, austrus, šveicarus ir svečius, atvykusius iš Liuksemburgo ar Lichtenšteino. Nuvykę į šalis, kuriose kalbama vokiškai, turime galimybę iš arčiau susipažinti su šių šalių žmonėmis, kultūra, papročiais, miestais ir jų įžymybėmis. Daugelis mūsų tautiečių vyksta į šias šalis dirbti, mokytis - plėtojami ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo ryšiai.
Goethe‘s institutas nuolat organizuoja įvairius renginius vokiečių kalbos mokytojams ir mokiniams, kurių metu skatinamas mokinių kūrybiškumas ir motyvacija, besimokant vokiečių kalbos. Atrodo, dar taip neseniai visose Lietuvos švietimo įstaigose, o taip pat ir mūsų mokykloje vyko gražūs renginiai „Ö kaip vokiškai?“, skirti pažinti vokiečių kalbą .
Šiomis dienomis Covid-19 ligos aktualija bei pasaulinė pandemija paralyžavo daugelio švietimo įstaigų ir institucijų darbą ir veiklas. Tačiau visai neseniai Goethe‘s institutas praskaidrino mūsų nuotaiką atsiųstomis dovanėlėmis: knygelėmis apie aplinkos apsaugą, Klaipėdos Hermano -Sudermano - gimnazijos vienuoliktos klasės mokinių komiksais šia tematika bei išradingai pasiūta apsaugine kauke nuo Coronos viruso.
Nuoširdžiai dėkojame Goethe‘s instituto darbuotojams už bendradarbiavimą, palaikymą ir paskatinimą šiuo sunkiu visiems mokiniams ir švietimo įstaigų darbuotojams laikmečiu. Linkime jums begalinės energijos, įgyvendinant naujus sumanymus ir idėjas. Tikimės sklandaus tolimesnio bendradarbiavimo.
Zarasų profesinės mokyklos vokiečių kalbos vyr. mokytoja Janina Čepelionienė