Naujienos

„Kurkime tvarų grožį drauge“

2022 04 29

Sveikiname pirmosios vietos nugalėtojas!????
Š.m. balandžio 28 d. mūsų mokyklos 20DŽVt grupės absolventės Ligita Čerkova ir Laima Zavackienė dalyvavo Respublikiniame profesinių mokyklų dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo bei dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo specialybės mokinių profesinio meistriškumo konkurse „Kurkime tvarų grožį drauge“ Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriuje. Konkurso tikslas – plėsti ugdymo (si) turinio įvairovę ruošiant minėtų programų specialybės mokinius, ugdyti mokinių sumanumą, kūrybiškumą, kritinį mąstymą, formuoti praktinius įgūdžius, padedančius įsitvirtinti darbo rinkoje.
Konkurso metu mokiniai atliko teorinės dalies (žinių) vertinimo testą, praktines individualias ir komandines užduotis. Mokiniai atpažino dekoratyvinių augalų dalis, daigus ir kūrė dekoratyvinių augalų kompozicijas.
Mūsų mokyklos dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo programos (tęstinio mokymo) absolventės Ligita Čerkova ir Laima Zavackienė laimėjo I-ąją komandinę prizinę vietą.
Respublikiniam profesinio meistriškumo konkursui mokines ruošė profesijos vyr. mokytoja Janina Čepelionienė. Anot profesijos mokytojos, tai buvo puiki galimybė ne tik pasitikrinti įgytas žinias ir turimus profesinius gebėjimus, tačiau ir pabendrauti bei užmegzti tarpmokyklinius ryšius, plėtoti profesijos mokytojų iniciatyvumą ir bendradarbiavimą.
Ačiū mūsų mieloms absolventėms už stropų rengimąsi šiam konkursui, parodytas puikias žinias ir gebėjimus. Ligitos Čerkovos ir Laimos Zavackienės nuoširdus ir begalinis džiaugsmas pasiekta pergale įkvepia mus naujiems darbams ir užmojams, „kuriant tvarų grožį drauge“.