Naujienos

Kviečiame mokytis

2020 06 10

Zarasų profesinė mokykla kviečia mokytis

        Zarasų profesinėje mokykloje jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo programas ir modulius. Baigusieji aštuonias ar devynias klases priimami mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies (9 ir 10 kl.) mokymo programą. Šiemet mokykloje devintos klasės mokinių laukia naujovė – galimybė rinktis profesinio mokymo programos modulius. Pasirinktų modulių mokiniai mokysis dvejus metus, gaus stipendiją, o pabaigę modulio programą - pažymėjimą (kodas 3105). Šiais mokslo metais 9 klasės mokiniai gali rinktis du modulius. Modulyje ,,Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas“  (207320007) mokiniai mokysis paruošti darbo vietą, inventorių, montuoti pastolius, mūryti, tinkuoti, glaistyti, o modulyje ,,Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas“ (2101301) išmoks parinkti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos patiekalų gaminimui ir juos pagaminti.
       Baigusius pagrindinę mokyklą (10 klasių) kviečiame mokytis šių specialybių: Apdailininko, Technikos priežiūros verslo darbuotojo (nemokami „B“ kategorijos vairuotojų kursai, taip pat išlaikę egzaminus gali įgyti „TR1“,“TR2“,“SZ“ kategorijų traktorininko pažymėjimus nemokamai), Virėjo, Svečių aptarnavimo darbuotojo (mokymosi trukmė 3 metai). Besimokantys rajono bendrojo ugdymo mokyklose 11 (I gimnazijos)  klasės mokiniai taip pat gali rinktis modulius iš profesinio įvairių mokymo programų.
       Modulyje ,,Bendrieji mechaniko darbai“ (3071616) mokiniai mokysis šiuolaikinių metalo apdirbimo ir jungimo būdų, elektrotechnikos darbų. Modulyje ,,Automobilių ir traktorių variklių techninė priežiūra ir remontas“ (4071634) mokiniai susipažins su automobilio ir traktorių variklio sandara, paskirtimi, veikimu ir gebės atlikti nesudėtingus remonto darbus.
       Modulyje ,,Ūkininkavimo pradmenys“ (3081111) susipažįstama su agronomijos, gyvulininkystės pagrindais, žemės ūkio mechanizacijos bei šiuolaikinės programinės įrangos panaudojimo pagrindais, bendrąja žemės ūkio politika. Modulyje ,,TR1 kategorijos traktorių vairavimas“ (3081112)  susipažįstama su traktorių TR1 konstrukcija, veikimu, reguliavimu, diagnostikos ypatumais, gedimų šalinimu ir išmokstama vairuoti traktorių.
       Modulyje ,,Tvarkos virtuvėje palaikymas“ (3101309) išmokstama paruošti ir tvarkyti darbo zoną, gaminti nesudėtingas salotas, sriubas, karštuosius ir šaltuosius patiekalus.
       Modulyje ,,Šaltkalviškos operacijos“ (307150006) mokiniai išmoks šaltkalviškai ir mechaniškai apdirbti detales elektrinėmis, akumuliatorinėmis, pneumatinėmis ir hidraulinėmis priemonėmis. Stojantieji mokytis modulių ir į profesinio mokymo programas priimami LAMA BPO sistemoje, jie bus įtraukiami į du mokinių registrus: bendrojo ugdymo ir profesinės mokyklos.
       Turintys vidurinį išsilavinimą  kviečiami mokytis šių specialybių (2 metų mokymo programos): Masažuotojo, Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo, išlaikę egzaminus gali įgyti „TR1“ kategorijos traktorininko pažymėjimą nemokamai).
       Jau turinčius kvalifikaciją asmenis priimame mokytis į tęstinio profesinio mokymo programas: 1,5 metų trukmės - Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo (išlaikę egzaminus gali įgyti „TR1“ kategorijos traktorininko pažymėjimą nemokamai), Masažuotojo, Siuvėjo, Svečių aptarnavimo darbuotojo, Šaltkalvio, Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo,  Paramediko, Socialinio darbuotojo padėjėjo. 1 metų trukmės - Duonos ir pyrago gaminių kepėjo, Finansinių paslaugų teikėjo, Slaugytojo padėjėjo, Staliaus,  Virėjo.
       Kodėl verta rinktis mūsų mokyklą? Zarasų profesinės mokyklos mokiniams „B“ kategorijos vairuotojų kursams taikoma nuolaida. Mokiniai aprūpinami bendrabučiu. Visi pažangūs mokiniai, siekiantys pirmosios kvalifikacijos ar besimokantys modulių, gauna stipendiją. Mūsų valgykloje maistas skanus ir šviežias. Mokykloje kasmet siūlomos veiklos įvairiuose  būreliuose, projektuose, renginiuose, važiuojame į nemokamas pažintines ekskursijas, su įvairių įmonių darbu susipažįstame įmonėse ir įstaigose. Kasmet mokiniams siūloma atlikti praktiką užsienyje. Profesinis išsilavinimas puiki pradžia tam, kad atrastum save, savo gebėjimus, ypač, jei savo ateitį siejate su verslu, nes baigę mokslus turėsite ne tik teorinių, bet daug praktinių žinių. Šiandieninėje darbo rinkoje ieškoma  ne teorinių žinių pertekusio jaunimo, o žmonių, kurie išmokę amato, ateina į įmonę ir joje sparčiai kyla karjeros laiptais.

       Būkime atviri žinioms ir kartu su profesija įgykime ir pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą!
       Reikalingi dokumentai:
       Stojantieji mokytis į pagrindinio ugdymo programas turi pateikti:
       1. 8 ar 9 kl. baigimo dokumentą;
       2. Sveikatos pažymėjimus (027-1/a  ir 086/a forma);
       3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
       4. 2 nuotraukas (3x4 cm.).
       Stojantieji mokytis pagal profesinio mokymo programas:
       1. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą;
       2. Sveikatos pažymėjimus (027-1/a  ir 086/a forma);
       3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
       4. 2 nuotraukas (3x4 cm.).
       Priėmimas vyksta iki š. m. rugpjūčio 26 d., į 9 ir 10 klases – iki  š.m. rugpjūčio 31 d.
       Į 9 ir 10 klases prašymai priimami Zarasų profesinėje mokykloje, skaitykloje, II aukšte. Į pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas ir modulius priėmimas vyksta LAMA BPO sistemoje.
       Adresas: Šaltinių g.46, Dimitriškių k., Zarasų r.
       Tel.8 606 09101, 8 385 30498

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lilija Zajančkauskienė