Naujienos

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas

2020 01 30

2020 sausio 30 d. mokinė Valerija Pėželytė Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso 9-12 klasių grupėje rajoniniame etape užėmė III-ąją vietą. Sveikiname! Valerija deklamavo S. Gedos eilėraštį ,,Kasdieniškas gyvenimas“, kuriame teigiama, kad ,,Mene/Mes regim, girdim tobulą pasaulį,/Kad ten visai kitus žodžius pasakom,/Kad neišduodam nieko niekada;“- kuris atskleidžia gilią tiesą: menas nušviečia mūsų gyvenimus, palengvina sunkią būtį, paguodžia nevilties valandą.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Romualda Gudonienė
Sveikiname mokinę ir mokytoją, didžiuojamės