Naujienos

Lietuvos moksleivių sąjungos Vadovų klubas

2022 01 27

Lietuvos moksleivių sąjungos vadovų klubo susirinkime mūsų mokyklą atstovavo aktyvioji Jevgenija Baševa

????

Sausio 24 dieną įvyko ketvirtasis šių mokslo metų vadovų klubas. Aptartos šios temos:
????LMS veiklos programa „Laikas jausti”
????„Tūkstantmečio mokyklų” programa
????Rezoliucija dėl sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimo. ????Rezoliucija dėl karjeros ugdymo kokybės gerinimo Lietuvoje
????Regioninė jaunimo politika
Dėkojame dalyvavusiems ir tikimės, kad ir toliau taip sklandžiai dirbsime! ????