Naujienos

Metodinis leidinys

2023 08 28

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras išleido metodinį leidinį „Vadovas mokyklų edukacinėms erdvėms kurti ir naudoti“ (Vilnius, 2023). Pasak švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministro Ramūno Skaudžiaus, čia „pateikiama Lietuvos mokyklų geroji patirtis ir edukacinių erdvių ekspertų patarimai, idėjos, rekomendacijos mokykloms, pradedančioms kurti ugdomąją mokyklų aplinką“.
Džiugu, kad šiame leidinyje pristatoma ir Zarasų profesinės mokyklos geroji patirtis. Straipsnius „Mokyklos oranžerija“ ir „Mokyklų stogai, langai, palangės“ ruošė mokyklos pedagogai: Giedrė Mičiūnienė, Ingrida Nemanytė, Donata Radionova, Žaneta Sukavičiūtė-Ponyčienė (koordinavo Praktinio mokymo vadovė Aurelija Vaitonienė).
Apie tai plačiau: https://www.nsa.smm.lt/.../08/edukacines_erdves_230808-1.pdf
Leidinys finansuotas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“.