Naujienos

Mokėmės Šiauliuose

2021 11 29

Mokyklos mokiniai lapkričio 22-26 dienomis kėlė kvalifikaciją Šiaulių profesinio rengimo centre, kur dalyvavo organizuojamuose mokymuose pagal Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą, projektas ,,PROFESINIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS SEKTORINIUOSE PRAKTINIO MOKYMO CENTRUOSE ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRE'' NR. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0024 Projekto tikslas: Padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir jo patrauklumą.
Projekto uždavinys: Sudaryti sąlygas mokinių profesiniam praktiniam mokymui sektoriniuose praktinio mokymo centruose.