Naujienos

Mokomės vieni iš kitų

2022 02 17

Mokinių atostogų metu mokytojai organizuoja susirinkimus, dalinasi gerąja patirtimi, planuoja antrojo pusmečio darbus ir aptaria pirmojo pusmečio rezultatus. Šiandienos mokytojų susirinkime, puikų pranešimą apie testų kūrimą ir naudojimą pamokų metu pristatė mokytojas Evaldas Dumbravas. Ačiū mokytojui už dalinimąsi žiniomis ir įdomiai pateiktą naudingą informaciją skatinančią išbandyti naujus dalykus.