Naujienos

Paskutinis Skambutis

2023 05 31

Kai mieste spindi kaštonų žvakės, mokyklose skamba Paskutinis Skambutis – kviečiantis į naują pradžią.
Ši tradicinė šventė sukvietė visą Zarasų profesinės mokyklos bendruomenę. Mokyklos direktorė Miglė Jankauskienė abiturientams linkėjo ne tik įsimintinų akimirkų, geros nuotaikos, bet ir branginti mokykloje įgytas žinias bei žmogiškumo pamokas.
Direktorės pavaduotoja ugdymui Lilija Zajančkauskienė, remdamasi Biblijos mintimi: „Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi“, akcentavo, kad šiandien ta diena, kai dar galima pabūti su mokytojais, pasidalinti prisiminimais, rasti žodžių dėkingumui. Ji linkėjo, kad perskaitytų knygų mintys sklandžiai sugultų į rašinį.
Zarasų rajono savivaldybės merės Nijolės Guobienės patarėjas Karlen Grdiljanc perskaitė Merės sveikinimą, kuriame raginama žengti tvirtai, ryžtingai, drąsiai, nes „Zarasų rajono ateitis esate Jūs, mieli abiturientai“. Merės patarėjas priminė, kad jaunimo lauks grįžtant.
Klasės auklėtojos - Rima Vaicekauskė sakė, kad nesvarbu, kuo Jūs tapsite, svarbu, kad būtumėte sėkmingi ir laimingi, gerbiami, mylintys ir mylimi, o Aurelija Vaitonienė priminė, kad tik drąsios svajonės kuria ateitį.
...Keičiasi ankstyvo rytmečio filmuoti vaizdai, žavios vaikystės nuotraukos. Dvylika mokslo metų jau liko praeity: laukia tik egzaminai ir naujo kelio pradžia.
Skaitomas abiturientų testamentas, eiliuotos padėkos mokytojams: Romualdai Gudonienei, Ingai Gikienei, Žanetai Sukavičiūtei – Ponyčienei, Marytei – Vandai Zaleckienei, Gintautui Apčelauskui, Vytautui Kruopiui, Aleksandrui Tumalovičiui, Raimondui Mieliūnui, Andriui Radionovui, Galinai Gluchovai, Rimai Vaicekauskei, Donatai Radionovai, Elžbietai Juškėnienei, Dariui Bertuliui, Rimai Dumbravienei, Donatai Vasiliauskaitei, Feodosijai Bezubovai, Aurelijai Vaitonienei.
Bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėja Edita Kondratavičiūtė apdovanoja visus stebuklingais bilietais, kuriuose įrašyti mokytojų palinkėjimai, skirti sėkmingam gyvenimo skrydžiui.
Puikius meninius-muzikinius intarpus dovanojo mokytojų - Gintaro Andrijausko muzikavimo studija ir Elžbietos Juškėnienės šokių grupė „River“.
O paskui –nuotraukos prisiminimui...
Mielieji abiturientai, prisiminkite, kad „Nugalėti sunkumai yra puikiai išnaudotos galimybės.“ (Winston Churchill)