Naujienos

Praktinių įgūdžių įgijimas inžinerinės pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre

2022 03 22

Mokyklos mokiniai kėlė kvalifikaciją Šiaulių profesinio rengimo centre, kur dalyvavo organizuojamuose mokymuose pagal Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą, užsiėmimų tema : tapetų klijavimas.
Projektas ,,PROFESINIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS SEKTORINIUOSE PRAKTINIO MOKYMO CENTRUOSE ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRE'' NR. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0024 Projekto tikslas: Didinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir jo patrauklumą.
Projekto uždavinys: Sudaryti sąlygas mokinių profesiniam praktiniam mokymui sektoriniuose praktinio mokymo centruose