Naujienos

„Profesinių praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniuose praktinio mokymo centruose Šiaulių profesinio rengimo centre“

2021 11 22

Zarasų profesinė mokykla bendradarbiauja įgyvendindama projektą „Profesinių praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniuose praktinio mokymo centruose Šiaulių profesinio rengimo centre“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0024
Projekto tikslas – padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir jo patrauklumą.
Projekto metu Zarasų profesinės mokyklos mokiniai kels kvalifikaciją įgydami naujų praktinių įgūdžių pagal Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis