Naujienos

PROJEKTAS NR. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0005 „ZARASŲ PROFESINĖS MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

2020 02 17

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS

PROJEKTAS NR. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0005

„ZARASŲ PROFESINĖS MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI)

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

 

Projektas: „ZARASŲ PROFESINĖS MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“, NR. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0005

Paramos programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-K-722 priemonė „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“

Projekto pradžia: 2019 gruodžio 10 d.

Projekto pabaiga: 2021 gegužės 31 d.

Paramos suma: 460.013,04 Eur

Projekto tikslas – užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal paslaugos asmenims, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei architektūra ir statyba švietimo sričių profesinio mokymo programas.

Projekto santrauka - Zarasų profesinė mokykla (toliau –Mokykla) teikdama profesinio mokymo paslaugas, nori užtikrinti tinkamą paslaugos asmenims, inžinerijos, architektūros ir statyba švietimo sričių mokymo programų įgyvendinimą ir atnaujinti mokymo priemones. Siekdama užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą Mokykla projekto metu įsigis aukščiau minėtoms mokymo programoms būtiną profesinio mokymo įrangą. Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimas.

Apie projektą – išnagrinėjus LAMA BPO sistemoje pateikiamus duomenis nustatytas paslaugos asmenims, inžinerinį ir statybinį išsilavinimą turinčių darbuotojų Utenos apskrityje trūkumas. Nors šiuo metu Zarasų profesinė mokykla šį išsilavinimą turinčius darbuotojus rengia, tačiau turimą mokymo inventorių būtina atnaujinti ir papildyti.

Siekiant kokybiškai rengti specialistus projekto metu projekto vykdytojas numato įsigyti įrangą skirtą vykdyti kokybiškesnį profesinį mokymą pagal paslaugos asmenims, inžinerija ir inžinerinės profesijos, bei architektūra ir statyba švietimo sričių mokymo programas.

Programos vykdymo metu įsigyta:

1. Architektūros ir statybos švietimo srities profesinio mokymo programoms skirta dažymo darbų, fasadų apšiltinimo, vertikalių ir horizontalių paviršių apdailos, tinkavimo ir medienos apdirbimo įranga.

2. Inžinerinės profesijos švietimo srities profesinio mokymo programoms skirta suvirinimo darbų technologijos, automobilių variklių techninės priežiūros ir remonto, automobilių važiuoklės techninės priežiūros ir remonto, automobilių elektronikos įrengimų techninės priežiūros ir remonto įranga.

3. Paslaugos asmenims švietimo srities mokymo programoms – bendrosios tvarkos priežiūros ir patalpų tvarkymo, svečių priėmimo, aptarnavimo ir maitinimo, poilsiautojo rekreacinės programos ir turistinio maršruto įranga.

Projekto metu atnaujinus profesinio mokymo įrangą, atsiras galimybės teikti geresnes mokymo paslaugas projekto vykdytojui, siekiant patenkinti trūkstamų specialistų poreikį Utenos apskrityje.

Projektas skirtas šių projekto tikslinių grupių poreikiams tenkinti:

1. Abiturientų, planuojančių įgyti technikos priežiūros verslo darbuotojo, šaltkalvio, virėjo, svečių aptarnavimo darbuotojo, kaimo turizmo organizatoriaus, apdailininko (statybininko) kvalifikacijas pirminio profesinio mokymo metu.

2. Zarasų rajono ir gretimų rajonų bedarbių, norinčių įgyti technikos priežiūros verslo darbuotojo, šaltkalvio, virėjo, svečių aptarnavimo darbuotojo, kaimo turizmo organizatoriaus, apdailininko (statybininko) kvalifikaciją tęstinio profesinio mokymo metu.

3. Utenos apskrities (ypač Zarasų r.) apdirbamosios gamybos sektoriaus, didmeninės mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto sektoriaus, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos sektoriaus ir statyba sektoriaus ūkio subjektų, siekiančių kelti savo darbuotojų kvalifikaciją tęstinio profesinio mokymo metu.

Įvykdžius projektą:

1. Mokykloje padidės asmenų, įstojusių į architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos ir paslaugos asmenims švietimo sričių pirminį profesinį mokymą, profesinio mokymo(si) kokybė ir išaugs jų įsidarbinimo pagal įgytą profesiją procentas;

2. Mokykloje padidės asmenų, įstojusių į architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos ir paslaugos asmenims švietimo sričių tęstinį profesinį mokymą pagal Užimtumo tarnybos siuntimus, profesinio mokymo(si) kokybė;

3. Dėl didėjančio priminio ir tęstinio profesinio mokymo(si) kokybės, didės įstaigos finansinis gyvybingumas.

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos Profesinio mokymo įrangos eksploatavimo išlaidas apmokės projekto vykdytojas nuosavomis lėšomis. Fizinis ir veiklos rezultatų tęstinumas bus užtikrintas ne trumpiau kaip 5 metus po projekto pabaigos.

 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.