Naujienos

PROJEKTAS NR. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0005 „ZARASŲ PROFESINĖS MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

2020 02 17

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS

PROJEKTAS NR. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0005

„ZARASŲ PROFESINĖS MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI)

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

 

Projektas: „ZARASŲ PROFESINĖS MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO(SI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“, NR. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0005

Paramos programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-K-722 priemonė „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“

Projekto pradžia: 2019 gruodžio 10 d.

Projekto pabaiga: 2021 gegužės 31 d.

Paramos suma: 460.013,04 Eur

Projekto tikslas – užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal paslaugos asmenims, inžinerija ir inžinerinės profesijos bei architektūra ir statyba švietimo sričių profesinio mokymo programas.

Projekto santrauka - Zarasų profesinė mokykla (toliau –Mokykla) teikdama profesinio mokymo paslaugas, negali tinkamai įgyvendinti paslaugos asmenims, inžinerijos, architektūros ir statyba švietimo sričių mokymo programų dėl trūkstamų mokymo priemonių. Siekdama užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą Mokykla projekto metu įsigis aukščiau minėtoms mokymo programoms būtiną profesinio mokymo įrangą. Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimas.

Įvykdžius projektą:

1. mokykloje padidės asmenų, įstojusių į architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos ir paslaugos asmenims švietimo sričių pirminį profesinį mokymą, profesinio mokymo(si) kokybė ir išaugs jų įsidarbinamumo pagal įgytą profesiją procentas;

2. mokykloje padidės asmenų, įstojusių į architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos ir paslaugos asmenims švietimo sričių tęstinį profesinį mokymą pagal Užimtumo tarnybos siuntimus, profesinio mokymo(si) kokybė;

3. dėl didėjančio priminio ir tęstinio profesinio mokymo(si) kokybės, didės įstaigos finansinis gyvybingumas.

 

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.