Naujienos

Projekto dalyvės ZPM "Vyšnaitės" komanda

2021 04 13

20VR1 grupės mokinės kartu su mokytoja Donata Radionova dalyvauja projekte "Sveikata visus metus 2021". Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Uždaviniai: 1. Padidinti sveikatos ugdymo veiklų prieinamumą ir įvairovę, sudaryti palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų, mokinių gebėjimus; pateikti sveikatos ugdymo veiklų galimybes dirbant nuotoliniu būdu. 2. Aktyvinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų, jų bendruomenių narių bendradarbiavimą. 3. Plėtoti sveikatos stiprinimo veiklas įdomiomis, mokiniams patraukliomis formomis. 4. Pristatyti, viešinti sveikatos ugdymo gerosios praktikos pavyzdžius. Projekto trukmė – 2021 m. sausio–gruodžio mėn. Komandos pagal pateiktą temą, remdamosi savo patirtimi bei informacija, gauta iš tėvų, mokytojų, kitų šaltinių, kas mėnesį įgyvendina kūrybinius iššūkius. Zarasų profesinės mokyklos "Vyšnaičių" komanda įveikė du iššūkius, kuriais dalinamės su jumis.

 

 Įveikto iššūkio nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=sdmj4UDQZlU