Naujienos

Seminaras paramedikams

2021 12 01

Paramedikų profesijos mokytoja Aleksandra Jaronskė organizavo aktualų ir labai naudingą seminarą "Medicinos pagalbos teikimas ekstremaliųjų situacijų metų". Praktiniai užsiėmimai - Sprogimo imitacija, evakuacijos valdymas ir priežiūra, gydimo vietų parengimas, nukentėjusiųjų rūšiavimas nepalinko abejingų. Mokymai ne tik padėjo atnaujinti jau turimas žinias, bet ir suteikė daug naujos ir labai reikalingos informacijos. Taip pat seminaro metu patirtimi dalinosi karo paramedikas Tomas Gurskas ir karo medikė Vilma Zamarienė. Nuoširdi padėka mokytojai už sklandų seminaro organizavimą ir aktualios temos parinkimą.