Naujienos

Tarptautinė konferencija

2023 02 09

Neformaliojo švietimo organizatorė Simona Matusevičiūtė atstovauja Zarasų profesinę mokyklą tarptautinėje konferencijoje ”Profesinio kalbų mokymo stiprinimas pasienio ruože” Europos Tarybos Modernių Kalbų Centro (ETMKC) būstinėje, Austrijoje. Ekspertų tinklo susitikimas, kuriame 28 ekspertų komanda pristato savo pasienio rajono ypatumus. Įvairių sričių ekspertai (praktikai, mokslininkai, švietimo veikėjai) dalinasi kiekvieno pasienio ruožo ypatumais bei aktyviai dalinasi poreikiais, patirtimi ir lūkesčiais. Nepaisant to, kad kiekvienas pasienio regionas turi savo individualius poreikius, visi kaimyniniai regionai turi labai panašių problemų. Kadangi projekto tikslas yra sukurti mokomąją priemonę mokytojams ir vadovams aktyviai dirbantiems su profesinėmis mokyklomis ir jų studentais ar moksleiviais, ekspertai skatinami prisidėti prie šios mokomosios priemonės rengimo. Susitikimo metu priimta bendra nuostata ne akcentuoti skirtumus, o verčiau sutelkiti dėmesį į bendrumus, nes bendrumas vienija žmones ir regionus. Susitikimo metu dalijamasi patirtimi, kuri užtikrina jog nebus kuriama medžiaga kuri jau egzistuoja, tačiau aktyviai kuriama medžiaga įvairiomis kalbomis atspindinti kultūrines kalbos ypatybes darbiniame kontekste.