Naujienos

Tarptautinės konferencijos "Gerosios patirties sklaida ugdant mokinių kūrybiškumą formaliame ir neformaliame švietime" programa

2023 04 03

TARTPTAUTINĖ KONFERENCIJA

„GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA UGDANT MOKINIŲ KŪRYBIŠKUMĄ FORMALIAME IR NEFORMALIAME ŠVIETIME“

Zarasų profesinės mokyklos kavinė „La Ravioli Zarasai“, Šaltinių g. 46, Dimitriškių k. Zarasų r.

2023 m. balandžio 13 d.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

 

Pranešimo laikas

Pranešimo pavadinimas

Pranešėjo vardas, pavardė

 09:30–10:00

 REGISTRACIJA. Pasitikimo kava. 

 10:00-10:10

 KONFERENCIJOS ATIDARYMAS. Sveikinimo žodis. 

10:10-10:30

Kūrybiškumo kompetencija. Kūrybinės veiklos lietuvių kalbos ir literatūros pamokose.

Edita Kondratavičiūtė, Zarasų profesinės mokyklos Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėja

10:30-10:40

Vizualus literatūros kūrinio skaitymas.

Reda Upė Sinkevičienė, Joniškio žemės ūkio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja

10:40-11:05

Kas yra improvizacija ir kaip ja mėgautis?

Elžbieta Juškėnienė, Zarasų profesinės  mokyklos ir  Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos šokio mokytoja

11:05-11:25

Kūrybinių gebėjimų ugdymas Daugpilio technologijų ir turizmo technikume (pranešimas rusų kalba)

Jeļena Dideviča,  Daugpilio technologijų ir turizmo technikumo latvių kalbos mokytoja

11:25-11:45

Technologinis ugdymas  - konstravimas, programavimas kūrybiškumas  ir teigiami įpročiai.

Vita Šuminienė, VšĮ Robotikos akademija  Utenos apskrities padalinio vadovė

11:45-12:00

Kūrybiškas požiūris į socialinio darbo mokymą.

Daiva Kytrienė, Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos socialinio darbo profesijos  vyr. mokytoja

12:00-13:00

PIETŪS

13:00-13:10

„Kas aš ir iš kur?" integruota istorijos ir augalininkystės pamoka (stendinis pranešimas).

Emilija Ivanova, Joniškio žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja metodininkė

Irena Grigencienė,  Joniškio žemės ūkio mokyklos istorijos mokytoja metodininkė

13:10-13:20

Iššūkiai ir galimybės ugdant mokinių kūrybiškumą fizikos pamokose.

Donata Radionova, Zarasų profesinės mokyklos fizikos vyr. mokytoja

13:20-13:35

Aš kitokia, bet ne bet kokia!

Sandra Ragaišytė, Utenos rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė

13:35-13:45

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių kūrybiškumo lavinimas pasitelkiant animaciją.

Jūratė Šoliūnaitė- Pavilionienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokytoja

Vilma Balčiūnienė,  Visagino „Verdenės“ gimnazijos logopedė

13:45-14:00

Autentiškos metodinės priemonės  įtraukiajame ugdyme.

Dalia Liaukevičienė, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriaus bibliotekos vedėja,  lietuvių kalbos mokytoja

Valentina  Jarutienė, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriaus neformaliojo ugdymo organizatorė, lietuvių kalbos mokytoja

14:00-14:15

 KAVOS PERTRAUKĖLĖ

 

14:15-14:30

Atspaudai nuo plastiko pakuočių.

Petronė Sekonienė, Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos dailės mokytoja metodininkė

14:30-14:40

Vizualinio mąstymo metodas pamokoje

Dovilė Nikitina, Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų vyr. mokytoja

14:40-14:50

Kūrybinės dirbtuvės  „Ir aš galiu...“

Ramutė Liucvaikienė, Joniškio žemės ūkio mokyklos informacinių technologijų mokytoja

Rima Skirvainienė, Joniškio žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja metodininkė

14:50-15:00

Pamokos kitaip.

Loreta Jonaitė,  Joniškio žemės ūkio mokyklos matematikos  vyr. mokytoja

Irena Grigencienė,  Joniškio žemės ūkio mokyklos istorijos mokytoja metodininkė

15:00-15:10

Kūrybiškumo ugdymas padavėjo ir barmeno profesijoje.

Indra Balčiūnienė-Gintautė, Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos profesijos mokytoja

15:10-15:25

Siuvimas ir jo menas (pranešimas rusų kalba).

Jekaterina Gasparavičienė, Zarasų  profesinės mokyklos profesijos mokytoja

15:25-15:30

KONFERENCIJOS APTARIMAS. REFLEKSIJA