Naujienos

Vasario 16 minėjimas

2023 02 16

„Žmonės, nežinantys savo istorijos, visada lieka vaikais“, – sakė Ciceronas.
Atvira pamoka, skirta Vasario 16-ajai – graži Zarasų profesinė mokykla iniciatyva, ne tik pakartoti to meto įvykius, bet ir prisiminti retai girdimus faktus apie Lietuvą.
Istorikė mokytoja Vanda Marytė Zaleckienė akcentavo, kad Istorija – tai ne vien datos ir vardai. Tai tautos vieningumas. Ji priminė Lietuvos Nepriklausomybės signatarus ir 1918-1940 m. atliktus darbus.
Mokytoja pakartojo buvusio Lietuvos Prezidento A.Stulginskio žodžius: „Nepriklausomybės Aktas – tai ryškiausias tautos vieningumo simbolis. <...> To Akto sudarymo savybės – tai savotiška tautos evangelija, kuri nesensta ir visuomet aktuali, nes mūsų tautai, užimančiai ypatingą geografinę padėtį, visuomet teko ir teks kovoti, budėti dėl savo gyvybės išlaikymo, dėl savo nepriklausomybės saugumo“.
Inga Gikienė, lietuvių kalbos mokytoja, skaičiusi V. Mykolaičio–Putino eil. „Margi sakalai“, teigė, jog dažnai reikia įžvelgti giliau nei parašyta; o poeto J. Aisčio eilėraščiu „Peizažas“ skatino kasdien grožėtis savo kraštu...
Savo kūrybos eilėraštį „Aš tikiu“ perskaitė ir Elidija Maigytė.
Viktorina apie Lietuvą – puiki galimybė ir prisiminti, ir sužinoti: rajonas, kurio kontūrai, panašūs į Lietuvos; ilgiausias ir giliausias ežeras; 6-10 didžiausi Lietuvos miestai; Lietuvos reiškinys, neturintis analogo net UNESCO; kas pavaizduota herbo skyde ir daug kitų...
Vasario 16-oji: kas svarbiausia? Žmogus ir Lietuva.