Naujienos

Visuotinis susirinkimas

2021 12 31

Paskutiniąją metų dieną pradėjome nuo visuotinio darbuotojų susirinkimo, kurio metu direktorė Nijolė Guobienė pristatė metinę ataskaitą, taip pat svarbius pranešimus skaitė direktorės pavaduotoja ugdymui Lilija Zajančkauskienė, direktorės pavaduotoja infrastruktūrai Miglė Blekytė, bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėja Edita Kondratavičiūtė, mokymo dalies administratorė Šarūnė Ketlerienė, vyr. buhalterė Rima Vaitkevičienė, viešųjų pirkimų organizatorė Loreta Guogienė. Susirinkimui baigiantis darbuotojai V.Jabčianikaitė, R.Mažeikaitė, M.Blekytė ir M.Gluchov pasveikino darbuotujus gimusius po besibaigiančiu jaučio ir ateinančių tigro metų ženklais. ❤
ZPM kolektyve, gyvuok gyvuok ilgiausius metus!????