Naujienos

Žaliosios odisėjos olimpiada

2021 05 19

Mokykloje susibūrė šauni komanda dalyvauti projekte "Žalioji odisėja", kurio tikslas – ugdyti 8-11 klasių moksleivių ekologinį sąmoningumą, gilinti moksleivių žinias apie aplinkosaugos problemas, skatinti ne tik domėtis jų sprendimo būdais, tačiau ir siūlyti juos, formuoti palankias aplinkai vertybių nuostatas, ypatingą reikšmę teikiant žiedinės ekonomikos, darnaus vystymosi principams, atsakingam vartojimui, teisingam atliekų tvarkymui, akcentuojant perdirbimo svarbą. Didžiuojamės kaip sėkmingai šiandien komanda per nuotolinę konferenciją pristatė atliktą praktinę užduotį, kurios tikslas – identifikuoti mokyklos bendruomenėje egzistuojančią aplinkosauginę problemą ir parengti ją išsprendžiantį projektinį pasiūlymą.
Ačiū mokiniams ir jiems padedantiems mokytojams!