Naujienos

„Žinok-Mokėk-Išgelbėk“.

2024 05 30

Pradėtas įgyvendinti Zarasų rajono savivaldybės laimėtas projektas „Žinok-Mokėk-Išgelbėk“.

Zarasų profesinės mokyklos mokiniai lankėsi Panevėžio kolegijos biomedicinos bei technologijų mokslų fakultetuose. Čia buvo supažindinti su naujausiomis technologijomis, moderniais manekenais, pirmos pagalbos teikimo būtinumu, patys mokėsi atlikti praktinius veiksmus. Kelionės metu aptarta rūkymo žala (05.31 – pasaulinė nerūkymo diena), sveikos mitybos, vandens reikšmė. Vaišintasi sveikesniais užkandžiais bei vaisiais. Dalyvavo Panevėžio kraštotyros muziejaus edukacinėje programoje „Žydų gyvenimo būdas“. Sužinota jų tautos požiūris į vaikų auklėjimą, papročius, jų sveiką gyvenimo būdą. Aktyviausi mokiniai, daugiausiai atsakiusieji į klausimus, apdovanoti prizais. Mokiniai įgijo daugiau žinių apie pirmosios pagalbos teikimą, taikant naujausias technologijas. Kiekviena pažintis praplečia akiratį, gyvenimo supratimą, sveikatos saugojimo reikšmę.

Išvykos organizatorės Genė Juršienė ir Rima Vaicekauskė