Ūkininkavimo pradmenų kursai

Ūkininkavimo pradmenų mokymai

NUOTOLINIAI MOKYMAI!!! VISA INFORMACIJA IR MEDŽIAGA JUMS PATEIKIAMA ELEKTRONINIU BŪDU.

 MOKYMŲ TRUKMĖ: 160 VAL. (1,5 MĖN.)

                                                                     !!!  KAIP UŽSIREGISTRUOTI? !!!

Užpildyti ir atsiųsti el.paštu visus dokumentus, kurie yra skiltyje REGISTRACIJAI REIKALINGI DOKUMENTAI

Mokymų koordinatorė - Aurelija Vaitonienė, tel. 8 620 65917,Aurelija.Vaitoniene@zarasupm.lt
Kreiptis bet kuriuo klausimu nuo 8 – 17 val.Kam skirta mokymo programa?
 • Mokymo programa skirta asmenims, neturintiems žemės ūkio išsilavinimo, bet siekiantiems įregistruoti ūkį ūkininkų registre
Ką mes siūlome?
 • Galimybę mokytis nuotoliniu būdu Jums patogiu laiku ir patogioje vietoje
 • Suteikti visą reikalingą teorinę ir praktinę medžiagą pasiruošti savarankiškai (savišvietos būdu) ir įsivertinti įgytas kompetencijas Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos pažymėjimui gauti
 • Kompetentingų dėstytojų konsultacijas (telefonu, el. paštu arba atvykus į mokyklą)
Reikalavimai
 • Turėti įgijus ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą
 • Nuo 18 metų
Registracijai reikalingi dokumentai
 • Prašymas mokytis  (aktyvus dokumentas atsisiuntimui)
 • Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo  (aktyvus dokumentas atsisiuntimui)
 • Asmens tapatybės dokumento kopija
 • Išsilavinimo dokumento kopija
 • Pavedimo už mokslą kopija (mokėjimo paskirtyje nurodote: Ūkininkavimo pradmenų mokymai.  Vardas, pavardė už asmenį, kurį mokate)
Mokymosi trukmė ir kaina
 • 1 – 1,5 mėn
 • 220 Eur 

APMOKĖJIMAS

Gavėjo pavadinimas: Zarasų profesinė mokykla
Gavėjo sąskaita:  LT 477300010133003670 Swedbank AB
Gavėjo kodas:  190808954
Suma:  220 Eur
Mokėjimo paskirtis: Ūkininkavimo pradmenų mokymai (nurodyti pavardę, vardą žmogaus, už kurį mokama)

Smulkesnė informacija apie Ūkininkavimo pradmenų mokymus

Ūkininkavimo pradmenų mokymai

(Zarasų profesinė mokykla, Šaltinių g. 46, Dimitriškių k. Zarasų r.

 Mokymų koordinatorė – Aurelija Vaitonienė, tel. 8 620 65917, aurelija.vaitoniene@zarasupm.lt

 

Kam skirta mokymo programa?

Mokymo programa skirta asmenims, kurie siekdami vieni ar su partneriu (partneriais) verstis žemės ūkio veikla, miškininkyste ir kita įstatymų neuždrausta veikla, kuriai nereikia steigti įmonės ir teikdami savivaldybės administracijai dokumentus įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre, turi turėti profesinį pasirengimą ūkininkauti.

Ką mes siūlome?

 • Suteikti visą reikalingą teorinę ir praktinę medžiagą pasiruošti savarankiškai (savišvietos būdu) ir įsivertinti įgytas kompetencijas Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos pažymėjimui gauti
 • Kompetentingų dėstytojų konsultacijas (telefonu, el. paštu arba atvykus į mokyklą)

 

 • Reikalavimai
 • Turėti įgijus ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą
 • Nuo 18 metų

 

Reikalingi dokumentai

 • Prašymas mokytis
 • Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
 • Asmens tapatybės dokumento kopija
 • Išsilavinimo dokumento kopija
 • Pavedimo už mokslą kopija

Mokymosi trukmė ir kaina

 • 1 mėn
 • 220 Eur

 

Smulkesnė informacija apie Ūkininkavimo pradmenų mokymus

!!!!!   PASTABA: PAŽYMĖJIMUI GAUTI JUMS REIKIA !!!!! :

 1. 1.      Atlikti praktines užduotis iš 8 mokymo dalykų ir gauti įskaitas
 2. 2.      Parengti 8-10 psl. rašto darbą jūsų atliktos praktikos pasirinkta tema.

Baigiamojo darbo apimtis8-10 psl. , t.y. 14400,00-18000,00 spaudos ženklų su tarpais (be priedų). Baigiamojo darbo struktūra: antraštinis lapas, turinys, įvadas (baigiamojo darbo tikslas ir uždaviniai); dėstomoji dalis (pasirinktos temos pagrindimas; planuojamos veiklos aprašymas, veiklai reikalingų išteklių (žmonių, materialių, nematerialių ir finansinių) apibūdinimas ir pagrindimas); išvados ir siūlymai; literatūros ir šaltinių sąrašas; priedai. Prie baigiamojo darbo pridedamas baigiamojo darbo vadovo įvertinimas. Baigiamąjį darbą pristatantis asmuo turi būti matomas ir girdimas.

 

 

 

Mokymosi eiliškumas

I

Pateikti reikalingus dokumentus (el. paštu arba atvykus į mokyklą)

II

Apmokėjus už mokslus pavedimu arba grynais pinigais mokykloje, pateikti mokėjimo kopiją

APMOKĖJIMAS

Gavėjo pavadinimas: Zarasų profesinė mokykla
Gavėjo sąskaita:  LT 477300010133003670 Swedbank AB
Gavėjo kodas:  190808954
Suma:  220 Eur
Mokėjimo paskirtis: Ūkininkavimo pradmenų mokymai (nurodyti pavardę, vardą žmogaus, už kurį mokama)

III

Suteikiama prieiga prie teorinės medžiagos ir praktinių užduočių MOODLE nuotolinėje mokymosi platformoje

 

Nr.

Mokymo dalykų temos

Dėstytoja/s

1.

Bendroji žemės ūkio politika ir jos įgyvendinimas, verslumo skatinimas ir ūkio veiklos apskaita

Evaldas Dumbravas

2.

Augalininkystė

Donata Radionova

3.

Gyvulininkystė

Janina Čepelionienė

4.

Akvakultūra

Janina Čepelionienė

5.

Veterinarija

Janina Čepelionienė

6.

Žemės ūkio technika ir statyba

Vytautas Kruopis

7.

Miškininkystė ir ne miškų ūkio paskirties žemėje esančių želdynų, želdinių priežiūra

Kęstutis Stankevičius

8.

Sauga darbe, priešgaisrinė sauga ir aplinkos apsauga

Donata Radionova

9.

Praktika (praktinis darbas)

Pagal pasirinktą temą

10.

Baigiamasis žinių vertinimas (praktinio darbo pristatymas)

Vertinimo komisijai

IV

Pasirinkti praktinio darbo temą

V

Atlikti praktines užduotis ir gauti visų mokymo dalykų  ĮSKAITĄ

VI

Parengti ir pristatyti praktinį baigiamąjį darbą

VII

Mokymų pabaiga, pažymėjimo išdavimas

Kontaktai

Mokymų koordinatorė

Aurelija Vaitonienė

8 620 65917, aurelija.vaitoniene@zarasupm.lt

Kreiptis visais klausimais nuo 8 – 17 val.

Dėstytoja Janina Čepelionienė

janina.cepelioniene@zarasupm.lt

Dėstytoja Donata Radionova

donata.radionova@ zarasupm.lt

Dėstytojas Vytautas Kruopis

vytautas.kruopis@ zarasupm.lt

Dėstytojas Evaldas Dumbravas

evaldas.dumbravas@ zarasupm.lt

Dėstytojas Kęstutis Stankevičius

kestutisstankevicius75@gmail.com