Ūkininkavimo pradmenų kursai

Ūkininkavimo pradmenų mokymai

NUOTOLINIAI MOKYMAI!!! VISA INFORMACIJA IR MEDŽIAGA JUMS PATEIKIAMA ELEKTRONINIU BŪDU.

 MOKYMŲ TRUKMĖ: 160 VAL. (1,5 MĖN.)

                                                                     !!!  KAIP UŽSIREGISTRUOTI? !!!

Užpildyti ir atsiųsti el.paštu visus dokumentus, kurie yra skiltyje REGISTRACIJAI REIKALINGI DOKUMENTAI

Mokymų koordinatorė - Sabina Mechovičienė, tel. 8 385 53 765, Sabina.Mechoviciene@zarasupm.ltKam skirta mokymo programa?
 • Mokymo programa skirta asmenims, neturintiems žemės ūkio išsilavinimo, bet siekiantiems įregistruoti ūkį ūkininkų registre
Ką mes siūlome?
 • Galimybę mokytis nuotoliniu būdu Jums patogiu laiku ir patogioje vietoje
 • Suteikti visą reikalingą teorinę ir praktinę medžiagą pasiruošti savarankiškai (savišvietos būdu) ir įsivertinti įgytas kompetencijas Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos pažymėjimui gauti
 • Kompetentingų dėstytojų konsultacijas (telefonu, el. paštu arba atvykus į mokyklą)
 • Galimybę atlikti praktiką Zarasų profesinės mokyklos edukacinėse erdvėse 

1. Augalininkystės pagrindų praktika;

2. Žemės ūkio mechanizavimo ir statybos pagrindų praktika.

Reikalavimai
 • Turėti įgijus ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą
 • Nuo 18 metų
 • Ūkininkavimo patirtį vykdant žemės ūkio veiklą
Registracijai reikalingi dokumentai
 • Prašymas mokytis  (aktyvus dokumentas atsisiuntimui)
 • Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo  (aktyvus dokumentas atsisiuntimui)
 • Asmens tapatybės dokumento kopija
 • Išsilavinimo dokumento kopija
 • Dokumentas, įrodantis ne mažesnę kaip 1-nerių metų žemės ūkio veiklos patirtį. Vienas pasirinktas būdas:

1. pasėlių deklaravimo arba žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentai;

2. darbo, paslaugų sutartis su ūkininku;

3. ūkininko išduota pažyma apie praktiką ūkyje.  (aktyvus dokumentas atsisiuntimui)

 • Pavedimo už mokslą kopija (mokėjimo paskirtyje nurodote: Ūkininkavimo pradmenų mokymai.  Vardas, pavardė už asmenį, kurį mokate)
Mokymosi trukmė ir kaina
 • 1 – 1,5 mėn
 • 220 Eur 

APMOKĖJIMAS

Gavėjo pavadinimas: Zarasų profesinė mokykla
Gavėjo sąskaita:  LT 477300010133003670 Swedbank AB
Gavėjo kodas:  190808954
Suma:  220 Eur
Mokėjimo paskirtis: Ūkininkavimo pradmenų mokymai (nurodyti pavardę, vardą žmogaus, už kurį mokama)

Smulkesnė informacija apie Ūkininkavimo pradmenų mokymus

!!!!!!! SVARBU: ŽINIŲ ĮVERTINIMUI IR PAŽYMĖJIMO GAVIMUI REIKIA ATLIKTI: !!!!!

1. PRAKTINES UŽDUOTIS, KURIAS ATSIUNČIAME JUMS Į EL. PAŠTĄ KARTU SU TEORINE MEDŽIAGA;

2. PRAKTINIO DARBO APRAŠYMĄ JŪSŲ PASIRINKTA TEMA;

 

 

Mokymosi eiliškumas

I

Pateikti reikalingus dokumentus (el. paštu arba atvykus į mokyklą)

II

Apmokėjus už mokslus pavedimu arba grynais pinigais mokykloje, pateikti mokėjimo kopiją

APMOKĖJIMAS

Gavėjo pavadinimas: Zarasų profesinė mokykla
Gavėjo sąskaita:  LT 477300010133003670 Swedbank AB
Gavėjo kodas:  190808954
Suma:  220 Eur
Mokėjimo paskirtis: Ūkininkavimo pradmenų mokymai (nurodyti pavardę, vardą žmogaus, už kurį mokama)

III

 Suteikiama prieiga prie teorinės medžiagos ir praktinių užduočių

                                                       arba

 atvykus į mokyklą medžiagą ir užduotis persikelti į savo USB laikmeną , CD diskelį:

Nr.

Mokymo dalykų temos

Dėstytoja/s

1.

Bendroji žemės ūkio politika

Janina Čepelionienė

2.

Augalininkystė

Donata Radionova

3.

Ūkinių gyvūnų auginimo pagrindai

Janina Čepelionienė

4.

Akvakultūros pagrindai

Janina Čepelionienė

5.

Veterinarijos pagrindai

Janina Čepelionienė

6.

Žemės ūkio mechanizavimo ir statybos pagrindai

Vytautas Kruopis

7.

Verslumo pagrindai, veiklos apskaita ir teisė

Evaldas Dumbravas

8.

Miškininkystės pagrindai

Donata Radionova

9.

Saugos darbe, priešgaisrinės saugos bei aplinkos apsaugos pagrindai

Donata Radionova

10.

Praktika (praktinis darbas)

Pagal pasirinktą temą

11.

Baigiamasis žinių vertinimas (praktinio darbo pristatymas)

Vertinimo komisijai

IV

Pasirinkti praktinio darbo temą

V

Atlikti praktines užduotis ir gauti visų mokymo dalykų  ĮSKAITĄ

VI

Atlikti pasirinktoje vietoje 18 val. praktiką

VII

Parengti ir pristatyti praktinį baigiamąjį darbą

VIII

Mokymų pabaiga, pažymėjimo išdavimas


Kontaktai

Mokymų koordinatorė

Sabina Mechovičienė

8 385 53 765, Sabina.Mechoviciene@zarasupm.lt

Kreiptis bet kuriuo klausimu nuo 8 – 17 val.

Dėstytoja Janina Čepelionienė

 cepelioniene.j@gmail.com

Dėstytoja Donata Radionova

 donata.radionova@gmail.com

Dėstytojas Vytautas Kruopis

 v.kruopis@gmail.com

Dėstytojas Evaldas Dumbravas

 evaldas.dumbravas@gmail.com