Renginių ir poilsio paslaugų organizatorius

Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą

 

Modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas T43101503

Mokymosi trukmė – 1 metai, 50 kreditų

Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus profesinio mokymo diplomą (IV kvalifikacijos lygis).

Mokiniai mokosi

Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai (50 mokymosi kreditų):

  • Renginių ir poilsio paslaugų planavimas, 15 mokymosi kreditų.
  • Renginių ir poilsio paslaugų organizavimas, 20 mokymosi kreditų.
  • Renginių ir poilsio paslaugų pardavimas, 10 mokymosi kreditų.
  • Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai.

 

DARBO APRAŠYMAS Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam renginių ir poilsio paslaugų organizatoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai planuoti, organizuoti ir parduoti renginių ir poilsio paslaugas.

Asmuo, įgijęs renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus kvalifikaciją, galės dirbti renginių ir poilsio paslaugų, įrenginių eksploatavimo bei laisvalaikio ir renginių įrangos nuomos įmonėse.

Darbo priemonės: kompiuteris, ryšio priemonės, mikrofonas, prezentacinė ir kita įranga.

Tipinės darbo sąlygos: mobilios darbo vietos, galimos aktyvios specifinės veiklos, darbas su įvairių tipų žmonėmis.

Renginių ir poilsio paslaugų organizatorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais.

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi kultūros įstaigose, poilsio ir pramogų organizavimo įmonėse: kultūros rūmuose, kaimo turizmo sodybose, svečių namuose.