Šaltkalvis

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa
Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.)

 

Modulinė profesinio mokymo programa
Programos valstybinis kodas T43071504
Mokymosi trukmė – 1,5 metų, 70 kreditų

Įgyjama Šaltkalvio kvalifikacija.
Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna profesinio mokymo diplomą.

Mokiniai mokosi
Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai
Privalomieji moduliai (70 mokymosi kreditų):

  • Šaltkalviškos operacijos, 20 mokymosi kreditų.
  • Įvairios paskirties mechanizmų, junginių, agregatų remontas, 20 mokymosi kreditų.
  • Detalių mechaninis apdirbimas metalo pjovimo staklėmis, jų deformacija staklėmis, 20 mokymosi kreditų.
  • Įvadas į darbo rinką, 10 mokymosi kreditų.

DARBO APRAŠYMAS

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam šaltkalviui parengti, kuris gebėtų atlikti šaltkalviškas operacijas, savarankiškai mechaniškai apdirbti detales metalo pjovimo staklėmis, deformuoti jas staklėmis, remontuoti įvairios paskirties mechanizmus, junginius ir agregatus.

Įgiję šaltkalvio kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose pramonės įmonėse, susijusiose su metalo apdirbimu, transporto priemonių techninės priežiūros bei remonto įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Tipinės darbo priemonės: metalo pjovimo staklės, elektriniai, hidrauliniai bei pneumatiniai įrankiai ir įrenginiai, įrankiai, skirti šaltkalviškiems darbams dirbti, darbų saugos priemonės, duomenų bazės.

Dirbama pramonės įmonių gamybinėse patalpose, atskirais atvejais lauko sąlygomis.

Šaltkalvis savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, darbus reglamentuojančiais dokumentais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, atidumas, pareigingumas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė.

Šaltkalvis geba planuoti savo ir kitų veiklą pagal pateiktas užduotis, atlieka užduotis savarankiškai, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija.

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Šaltkalvio kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi transporto priemonių techninės priežiūros bei remonto įmonėse.