Siuvėjas – operatorius*

Siuvėjo – operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Išsilavinimas nereglamentuotas ir mokymasis socialinių įgūdžių ugdymo programoje

 

Modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas T43072301

Mokymosi trukmė – 1 metai, 45 kreditai

Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna Siuvėjo – operatoriaus profesinio mokymo diplomą (II kvalifikacijos lygis).

Mokiniai mokosi

Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai (40 mokymosi kreditų):

  • Įvadas į profesiją, 1 mokymosi kreditas.
  • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymosi kreditas.
  • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 1 mokymosi kreditas.
  • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai.
  • Pasiruošimas siuvimo procesams, 10 mokymosi kreditų.
  • Siuvinio detalių siuvimas, 20 mokymosi kreditų.
  • Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai.

Pasirenkamieji moduliai (iš viso 5 mokymosi kreditai):

  • Drėgminis šiluminis apdorojimas, 5 mokymosi kreditai.
  • Darbo drabužių detalių siuvimas, 5 mokymosi kreditai.

 

DARBO APRAŠYMAS

Programos paskirtis. Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam siuvėjui-operatoriui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, pasiruošti siuvimo procesams, siūti siuvinio detales.

Asmuo, įgijęs siuvėjo-operatoriaus kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti siuvimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Siuvėjas-operatorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais. Jam būtinos šios asmeninės savybės: tikslumas, kruopštumas, atsakingumas ir darbštumas.

Dirbama uždarose patalpose, universaliosiomis ir specialiosiomis siuvimo mašinomis.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

 

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Siuvėjo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi siuvimo paslaugas teikiančiose įmonėse arba sektoriniuose praktinio mokymo centruose šalies profesinėse mokyklose.