Stalius

Staliaus modulinė profesinio mokymo programa
Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą (10 kl.)

 

Modulinė profesinio mokymo programa
Programos valstybinis kodas T32072201
Mokymosi trukmė – 8 mėnesiai, 40 kreditų

Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna Staliaus profesinio mokymo diplomą (III kvalifikacijos lygis).

Mokiniai mokosi
Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai (50 mokymosi kreditų):

  • Bendrųjų medienos apdirbimo veiklų vykdymas (staliaus), 5 mokymosi kreditai.
  • Medienos apdirbimas rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais, 5 mokymosi kreditai.
  • Medienos apdirbimas staklėmis, įrenginiais ir 3 ašių CNC medienos apdirbimo centrais, 15 mokymosi kreditų.
  • Staliaus gaminių gaminimas, 10 mokymosi kreditų
  • Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai.

 

DARBO APRAŠYMAS Staliaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam staliui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti bendrąsias medienos apdirbimo veiklas, apdirbti medieną rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais, apdirbti medieną staklėmis, įrenginiais ir 3 ašių CNC medienos apdirbimo centrais, gaminti staliaus gaminius.

Asmuo, įgijęs staliaus kvalifikaciją, galės dirbti medienos apdirbimo įmonėse.

Staliaus darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, rankiniai, elektriniai staliaus įrankiai, medienos apdirbimo įrenginiai ir staklės, CNC medienos apdirbimo centrai.

Staliaus veikla susijusi su rankiniu fiziniu darbu, dirbama patalpose.

Stalius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Stalius užduotis vykdo savarankiškai, jo veiklos priežiūra apsiriboja užduoties atlikimo kokybės kontrole. Jis geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaikyti prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis, technologinėmis žiniomis ir žodine informacija. Staliui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Staliaus kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi stalių dirbtuvėse arba sektoriniuose praktinio mokymo centruose šalies profesinėse mokyklose.