Svečių aptarnavimo darbuotojas

Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą (10 kl.)

Modulinė profesinio mokymo programa
Programos valstybinis kodas P42101304
Mokymosi trukmė – 2 metai 7 mėnesiai, 90 kreditų

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir kvalifikacija.
Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna brandos atestatą ir Svečių aptarnavimo darbuotojo profesinio mokymo diplomą.

Mokiniai mokosi

Bendrojo ugdymo ir specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai (80 mokymosi kreditų):

 • Įvadas į profesiją, 2 mokymosi kreditai;
 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymosi kreditas.
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai.
 • Svečių priėmimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje, 10 mokymosi kreditų.
 • Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje, 5 mokymosi kreditai.
 • Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje, 10 mokymosi kreditų.
 • Kambarių ir bendrojo naudojimo patalpų tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje, 15 mokymosi kreditų.
 • Pusryčių paruošimas, 10 mokymosi kreditų.
 • Maitinimo paslaugų suteikimas svečiams, 10 mokymosi kreditų.
 • Įvadas į darbo rinką, 10 mokymosi kreditų.
 • Pasirenkamieji moduliai (10 mokymosi kreditų):
 • Aptarnavimas konferencijų ir kitų renginių metu, 10 mokymosi kreditų.
 • Tekstilės gaminių priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės skalbykloje, 10 mokymosi kreditai.

DARBO APRAŠYMAS Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai aptarnauti apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės svečius: juos sutikti, priimti, suteikti informaciją, išlydėti, paruošti pusryčius ir juos patiekti, suteikti kitas maitinimo paslaugas, tvarkyti kambarius ir bendrojo naudojimo patalpas, prižiūrėti bendrą tvarką, organizuoti apskaitos procesą.

Asmuo, įgijęs svečių aptarnavimo darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti mažuose viešbučiuose, svečių namuose, kaimo turizmo sodybose ir kitose apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, tvarkyti ir prižiūrėti patalpas, gaminti nesudėtingus patiekalus, juos patiekti, suteikti informaciją ir kitas paslaugas svečiams (priimti drabužius skalbti, lyginti juos ir kt.).

Dirbant privalu dėvėti specialius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti. Darbuotojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Svečių aptarnavimo darbuotojo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi apgyvendinimo įmonėse: svečių namuose, mažuose viešbučiuose, kaimo turizmo sodybose arba sektoriniuose praktinio mokymo centruose šalies profesinėse mokyklose.