Svečių aptarnavimo darbuotojas

Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

 

Modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas T43101305

Mokymosi trukmė – 1 metai, 6 mėnesiai; 70 kreditų

Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna Svečių aptarnavimo darbuotojo profesinio mokymo diplomą (IV kvalifikacijos lygis).

Mokiniai mokosi

Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai (70 mokymosi kreditų):

  • Svečių priėmimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje, 10 mokymosi kreditų.
  • Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje, 5 mokymosi kreditai.
  • Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje, 10 mokymosi kreditų.
  • Kambarių ir bendrojo naudojimo patalpų tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje, 15 mokymosi kreditų.
  • Pusryčių paruošimas, 10 mokymosi kreditų.
  • Maitinimo paslaugų suteikimas svečiams, 10 mokymosi kreditų.
  • Įvadas į darbo rinką, 10 mokymosi kreditų.

DARBO APRAŠYMAS Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai aptarnauti apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės svečius: juos sutikti, priimti, suteikti informaciją, išlydėti, paruošti pusryčius ir juos patiekti, suteikti kitas maitinimo paslaugas, tvarkyti kambarius ir bendrojo naudojimo patalpas, prižiūrėti bendrą tvarką, organizuoti apskaitos procesą.

Asmuo, įgijęs svečių aptarnavimo darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti mažuose viešbučiuose, svečių namuose, kaimo turizmo sodybose ir kitose apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, tvarkyti ir prižiūrėti patalpas, gaminti nesudėtingus patiekalus, juos patiekti, suteikti informaciją ir kitas paslaugas svečiams (priimti drabužius skalbti, lyginti juos ir kt.).

Dirbant privalu dėvėti specialius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti. Darbuotojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, žinoti apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių klasifikavimo reikalavimus. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Svečių aptarnavimo darbuotojo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse: mažuose viešbučiuose, svečių namuose, kaimo turizmo sodybose arba sektoriniuose praktinio mokymo centruose šalies profesinėse mokyklose.