Teisių keitimas ir išdavimas

Keičiame ir išduodame traktorininkų pažymėjimus:

 1. Pasibaigus galiojimo laikui (išduoti iki 2000-06-01 negalioja, naujai išduoti pažymėjimai galioja 10 metų).
 2. Netinkamus naudoti (susidėvėjusius, sugadintus ir t.t.).
 3. Pasikeitus asmens duomenims (pavardė, vardas).
 4. Jeigu asmuo įgijo teisę vairuoti kitų kategorijų traktorius ir savaeiges mašinas, negu   nurodytas traktorininko pažymėjime.

Keitimui reikalingi dokumentai:

 1. Seno pavyzdžio traktorininko pažymėjimo originalas (turi būti įskaitoma: vardas, pavardė, pažymėjimo serija ir numeris, išdavimo data, kas išdavė; turimos kategorijos arba klasė).
 2. Galiojanti sveikatos patikros pažyma, forma Nr. 083-1/a (kopiją) su atžyma, kad gali vairuoti traktorius.
 3. Asmens tapatybės dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė arba naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
 4. Viena 3×4 cm. dydžio foto nuotrauka (spalvota, be balto kampo).
 5. Asmuo gali pateikti papildomus dokumentus, įrodančius kvalifikacijos kėlimą, ar kitokias vėliau įgytas kompetencijas.

Paslaugų kaina:

 1. Seno pažymėjimo keitimas – 25,00 EUR.
 2. Dublikato išdavimas vietoj prarasto arba visiškai sugadinto pažymėjimo – 30,00 EUR.
  AB Swedbank a.s. LT477300010133003670
  Zarasų profesinė mokykla
  Įmonės kodas 190808954
  Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., Zarasų r.

Dublikato išdavimui, kai traktorininko pažymėjimas prarastas, reikalinga:

 1. Pažyma iš Kelių policijos valdybos, kad neatimta teisė vairuoti, pagal deklaruojamą gyvenamąją vietą (pažyma galioja 15 dienų nuo išdavimo dienos).
 2. Archyvinė pažyma iš mokymo įstaigos kurioje gavote pažymėjimą pirmą kartą arba keitėte. Archyvinė pažyma reikalinga jeigu senas pažymėjimas neįskaitomas (sugadinta,susidėvėjęs).
  Išsamesnė informacija teikiama:
  : 8 (385) 305 39, mob.:8 (620) 659 17, el.p. aurelija.vaitoniene@zarasupm.lt

Traktorininko pažymėjimo keitimą reglamentuoja LR žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 3D-498 „Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklės“