Technikos priežiūros verslo darbuotojas

Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

 
Modulinė profesinio mokymo programa
Programos valstybinis kodas M43071603
Mokymosi trukmė – 3 metai, 110 kreditų
Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir kvalifikacija.
Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna brandos atestatą ir Technikos priežiūros verslo darbuotojo profesinio mokymo diplomą.
Mokiniai mokosi
Bendrojo ugdymo ir specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).
Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai
Privalomieji moduliai (100 mokymosi kreditų):
 • Įvadas į profesiją, 2 mokymosi kreditai.
 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymosi kreditas.
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai.
 • Bendrieji mechaniko darbai,10 mokymosi kreditų.
 • Automobilių ir traktorių variklių techninė priežiūra ir remontas,10 mokymosi kreditų.
 • Automobilių ir traktorių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas,10 mokymosi kreditų.
 • Automobilių ir traktorių transmisijų techninė priežiūra ir remontas,10 mokymosi kreditų.
 • Automobilių ir traktorių važiuoklių techninė priežiūra ir remontas, 10 mokymosi kreditų.
 • Automobilių ir traktorių elektros bei elektronikos įrengimų techninė priežiūra ir remontas,10 mokymosi kreditų.
 • Žemės ūkio mašinų techninė priežiūra ir remontas,10 mokymosi kreditų.
 • Įmonės darbo organizavimas,10 mokymosi kreditų.
 • Įvadas į darbo rinką,10 mokymosi kreditų.
Pasirenkamieji moduliai (10 mokymosi kreditų):
 • Automobilių ir traktorių papildomų įrenginių techninė priežiūra ir remontas, 5 mokymosi kreditai.
 • Transporto priemonių vairavimo pagrindai, 5 mokymosi kreditai.
 • Kėbulo techninis aptarnavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų vairavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • SM kategorijos savaeigių dangų įrengimo ir remonto mašinų vairavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • SM kategorijos savaeigių kelių ir aikščių priežiūros mašinų vairavimas, 5 mokymosi kreditai.
DARBO APRAŠYMAS
Įgiję technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti mašinų techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse, žemės ūkio, agroserviso, transporto įmonėse bei ūkininkų ūkiuose ar kurti individualią verslo įmonę. Asmuo, įgijęs technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikaciją, žinos automobilių, traktorių, žemės ūkio mašinų ir kombainų, gaminamų Lietuvoje ir užsienyje, sandarą, veikimą, techninės priežiūros ir remonto technologijas. Jis gebės parinkti pagrindines mašinų konstrukcines medžiagas, mokės jas apdirbti šaltkalvio, kalvio, suvirinimo, mechaninio apdirbimo būdais, išmanys mašinų techninio serviso principus, mašinų priežiūros ir remonto dirbtuvių įrenginius, prietaisus, įrankius ir eksploatacines medžiagas, mašinų techninės priežiūros periodiškumą. Technikos priežiūros verslo darbuotojas mokės saugiai naudotis mašinų serviso įranga, bendrosios techninės būklės įvertinimo stendais, diagnostikos prietaisais.
Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų srities programas.
 
KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS
Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.
Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi įmonėse, kuriose atliekami automobilių techninės priežiūros, diagnostikos ir remonto darbai arba sektoriniuose praktinio mokymo centruose šalies profesinėse mokyklose.