Traktorininkų kursaiTR1 KATEGORIJOS TRAKTORIŲ VAIRUOTOJŲ (TRAKTORININKŲ) MOKYMO PROGRAMA (kodas 262104105)
Mokytis vairuoti TR1 kategorijos traktorius turi teisę asmenys ne jaunesni kaip 15 metų ( be teisės važiuoti keliais, kol sukaks 16 metų) ir turintys galiojančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažymą (F Nr.083-1/a).
Mokymosi trukmė – 4 savaitės (160 val.).
Kaina – 250,00 Eur

Asmenims, baigusiems mokytis pagal šią programą ir gavus teigiamą asmens įgytų kompetencijų įvertinimą, išduodama:
 • pažymėjimas (kodas 3105);
 • traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimas (kodas 2112), suteikiantis teisę vairuoti iki 60 kW variklio galios ratinius žemės ir miškų ūkio traktorius bei   vikšrinius traktorius ir traktorių junginius su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktorius su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais ir kt.).
TR2 KATEGORIJOS TRAKTORIŲ VAIRUOTOJŲ (TRAKTORININKŲ) MOKYMO PROGRAMA (kodas 262104115)
Mokytis vairuoti TR2 kategorijos traktorius turi teisę asmenys ne jaunesni kaip 17 metų ir turintys galiojančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažymą (F Nr.083-1/a).
Mokymo programa sudaryta iš 2 dalių. Pirma dalis (I) – TR1 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa, antra dalis (II) – TR2  kategorijos traktorininkų mokymo programa.
Mokymosi trukmė – 5 savaitės (200 val.).
Kaina – 360,00 Eur.

Asmenims, turintiems TR1  kategorijos traktoriaus vairuotojo (traktorininko)  pažymėjimą, mokymosi trukmė 1 savaitė (40 val.). pagal mokymo programos II dalį, Kaina – 110,00 Eur.
Asmenims, baigusiems mokytis pagal šią programą ir gavus teigiamą asmens įgytų kompetencijų įvertinimą, išduodama:
 • pažymėjimas (kodas 3105);
 • traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimas (kodas 2112), suteikiantis teisę vairuoti iki 60 kW arba didesnės variklio galios ratinius žemės ir miškų ūkio traktorius bei   vikšrinius traktorius ir traktorių junginius su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktorius su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais ir kt.).
 • tuvais ir kt.). 
▼ SZ KATEGORIJOS SAVAEIGIŲ ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ VAIRUOTOJO (TRAKTORININKO) MOKYMO PROGRAMA (kodas 262104108)
Mokytis vairuoti SZ kategorijos savaeiges mašinas turi teisę asmenys ne jaunesni kaip 17 metų ir turintys galiojančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažymą (F Nr.083-1/a).
Mokymo programa sudaryta iš 2 dalių. Pirma dalis (I) – TR1 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa (160 val.), antra dalis (II) – Savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo mokymo programa (40 val.).
Mokymosi trukmė – 5 savaitės (200 val.).
Kaina – 370,00 Eur.

Asmenims, turintiems traktorininko TR1 ar TR2 kategorijos traktoriaus vairuotojo (traktorininko) pažymėjimą, mokymosi trukmė 1 savaitė (40 val.) pagal mokymo programos II dalį.
Kaina – 120,00 Eur.

Asmenims, baigusiems mokytis pagal šią programą ir gavus teigiamą asmens įgytų kompetencijų įvertinimą, išduodama:

 • pažymėjimas (kodas 3105);
 • traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimas (kodas 2112), suteikiantis teisę vairuoti savaeiges žemės ūkio mašinas (javų, cukrinių runkelių, bulvių, pašarų ir kiti savaeigiai kombainai, savaeigės šienapjovės).
SM KATEGORIJOS SAVAEIGIŲ MAŠINŲ VAIRUOTOJO (TRAKTORININKO) MOKYMO PROGRAMA (kodas 262104107). I MODULIS. ŽEMĖ KASIMO IR TRANSPORTAVIMO MAŠINOS.
Mokytis vairuoti SM kategorijos savaeiges mašinas turi teisę asmenys ne jaunesni kaip 17 metų ir turintys galiojančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažymą (F Nr.083-1/a).
Mokymo programa sudaryta iš 2 dalių. Pirma dalis (I) – TR1 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa (120 val.) ir antra dalis (II) – Savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa (100 val.).
Mokymo trukmė – 5,5 savaitės (220 val.).
Kaina – 390,00 Eur.

Asmenims, turintiems traktorininko TR1 ar TR2 kategorijos traktoriaus vairuotojo (traktorininko) pažymėjimą, mokymosi trukmė 2,5 savaitės (100 val.) pagal mokymo programos II dalį.
Kaina – 140,00 Eur.

Asmenims, baigusiems mokytis pagal šią programą ir gavus teigiamą asmens įgytų kompetencijų įvertinimą išduodama:

 • pažymėjimas (kodas 3105);
 • traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimas (kodas 2112), suteikiantis teisę vairuoti savaeiges ne žemės ūkio mašinas (specialiosios žemės kasimo, transportavimo, melioracijos, miško ūkio, kelių dangų rengimo ir priežiūros mašinos bei kitos savaeigės mašinos, nepriklausančios savaeigių žemės ūkio mašinų kategorijai).

 

REIKALINGI DOKUMENTAI
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • Išsilavinimo dokumentas;
 • Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (F Nr. 083-1/a);
 • 1 nuotrauka 3×4;
 • TR1 kategorijos traktorininko pažymėjimas, norintiems įgyti TR2 ir/ar SZ, SM kategorijas.

Ūkininkai, jų šeimos nariai ir kiti žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys TR1, TR2 ir SZ kategorijų traktorių ir/ar savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) pažymėjimą gali įgyti kompetencijų vertinimui pasiruošę savišvietos būdu. Kaina – 100 Eur.

REIKALINGI DOKUMENTAI
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • Ūkininko pažymėjimas arba kitas dokumentas, įrodantis žemės ūkio veiklą;
 • Gimimo liudijimas arba šeimos sudėties pažyma (ūkininkų šeimos nariams);
 • Išsilavinimo dokumentas;
 • Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (F Nr. 083-1/a);
 • 1 nuotrauka 3×4;
 • TR1 kategorijos traktorininko pažymėjimas, norintiems įgyti TR2 ir/ar SZ, kategorijas.

Išsamesnė informacija teikiama: mob. tel. 8 (620) 659 17