Viešbučio ekonomo modulinė profesinio mokymo programa

Viešbučio ekonomo modulinė profesinio mokymo programa

 

Modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas T43101301

Mokymosi trukmė – 1 metai,  35 kreditai

Įgyjama kvalifikacija (IV Kvalifikacijos lygis).
Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna Viešbučio ekonomo profesinio mokymo diplomą.

Mokiniai mokosi

Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai (35 mokymosi kreditai):

  • Apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės ūkio poreikių užtikrinimas, 10 mokymosi kreditų.
  • Valymo ir tvarkymo darbų koordinavimas, 10 mokymosi kreditų.
  • Darbuotojų darbo organizavimas, 10 mokymosi kreditų.
  • Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai.

 

DARBO APRAŠYMAS

Viešbučio ekonomo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai užtikrinti apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės ūkinės veiklos poreikius, koordinuoti valymo ir tvarkymo darbus, organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą. Asmuo, įgijęs viešbučio ekonomo kvalifikaciją, galės dirbti smulkiose ir vidutinėse svetingumo paslaugų įmonėse, teikiančiose individualaus apgyvendinimo paslaugas (nedideliuose viešbučiuose, svečių namuose, užeigose, pensionuose, nakvynės ir pusryčių namuose, kaimo turizmo sodybose, stovyklavietėse ir pan.

Viešbučio ekonomas privalo dėvėti specialiuosius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Privalo atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą. Privalo išmanyti higienos normą „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ ir apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių klasifikavimo reikalavimus.

Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas valdyti ir spręsti.

Viešbučio ekonomas savo darbe naudoja kompiuterį, specialią programinę įrangą, skirtą apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės veiklos procesų valdymui, pildo buhalterinės apskaitos ir įvairius veiklos dokumentus, užsakymų registravimo knygas. Moka dirbti buhalterinės apskaitos programa, kasos aparatu, ryšio priemonėmis.

 

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Šaltkalvio kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi smulkiose ir vidutinėse svetingumo paslaugų įmonėse, teikiančiose individualaus apgyvendinimo paslaugas (nedideliuose viešbučiuose, svečių namuose, užeigose, pensionuose, nakvynės ir pusryčių namuose, kaimo turizmo sodybose.