Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

 

Modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas P21101308

Mokymosi trukmė – 3 metai,  60 kreditų

Įgyjama kvalifikacija (II kvalifikacijos lygis).
Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna Virėjo profesinio mokymo diplomą.

Mokiniai mokosi

Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai (55 mokymosi kreditai):

 • Įvadas į profesiją, 1 mokymosi kreditas.
 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymosi kreditas.
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 1 mokymosi kreditas.
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai.
 • Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas, 10 mokymosi kreditų.
 • Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas, 15 mokymosi kreditų.
 • Nesudėtingos technologijos patiekalų gaminimas, 20 mokymosi kreditų.
 • Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai.

Pasirenkamieji moduliai (iš viso 5 mokymosi kreditai):

 • Nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Nesudėtingos technologijos BBQ ir grilio patiekalų gaminimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Picų gaminimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Nesudėtingos technologijos sušių gaminimas, 5 mokymosi kreditai.

 

DARBO APRAŠYMAS

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus.

Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Dirbama prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais, įvairiais mechaniniais, šiluminiais ir automatiniais virtuvės prietaisiais bei įrenginiais, maisto gaminimo įrankiais ir inventoriumi. Naudojamos technologijos kortelės, valymo priemonės.

Dirbama pamainomis. Dirbant privalu dėvėti specialiuosius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Virėjo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi įvairiose viešojo maitinimo įstaigose: kavinėse,  viešbučiuose arba sektoriniuose praktinio mokymo centruose šalies profesinėse mokyklose.