Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas M43081103

Mokymosi trukmė – 2 metai, 110 kreditų

Įgyjama Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo kvalifikacija.
Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna profesinio mokymo diplomą.

Mokiniai mokosi

Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai (100 mokymosi kreditų):

 • Įvadas į profesiją, 2 mokymosi kreditai;
 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymosi kreditas.
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai.
 • Ūkininkavimo pradmenys, 5 mokymosi kreditai.
 • TR1 kategorijos traktorių vairavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Lauko augalų auginimas, 10 mokymosi kreditų.
 • Įvairių rūšių gyvulių auginimas, 10 mokymosi kreditų.
 • Žemės ūkio veiklos vykdymas, 10 mokymosi kreditų.
 • Augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas, 10 mokymosi kreditų.
 • Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas, 10 mokymosi kreditų.
 • Ūkio veiklos apskaita, 5 mokymosi kreditai.
 • Augalų apsaugos produktų naudojimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Veterinarinė slauga, 5 mokymosi kreditai.
 • Ekologinis ūkininkavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Įvadas į darbo rinką, 10 mokymosi kreditų.
 • Pasirenkamieji moduliai (10 mokymosi kreditų):
 • TR2 kategorijos traktorių vairavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Netradicinių augalų auginimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Netradicinių gyvūnų auginimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Sodininkystės pradmenys, 5 mokymosi kreditai.
 • Daržininkystės pradmenys, 5 mokymosi kreditai.
 • Miškininkystės pradmenys, 5 mokymosi kreditai.
 • Gėlininkystės pradmenys, 5 mokymosi kreditai.
 • Tvenkininės žuvininkystės pradmenys, 5 mokymosi kreditai.
 • Avininkystės pradmenys, 5 mokymosi kreditai.
 • Mėsinės galvijininkystės pradmenys, 5 mokymosi kreditai.
 • Kultūrinių grybų auginimo pradmenys, 5 mokymosi kreditai.
 • Bitininkystės pradmenys, 5 mokymosi kreditai.
 • SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų vairavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • SM kategorijos savaeigių dangų įrengimo ir remonto mašinų vairavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • SM kategorijos savaeigių kelių ir aikščių priežiūros mašinų vairavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • SM kategorijos savaeigių melioracijos mašinų vairavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • TR2 kategorija, siekiantiems įgyti SM savaeigių miško ūkio mašinų kategoriją, 5 mokymosi kreditai.
 • SM kategorijos savaeigių miško ūkio mašinų vairavimas, 5 mokymosi kreditai.

DARBO APRAŠYMAS

 

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam žemės ūkio gamybos verslo darbuotojui parengti, kuris gebėtų dirbti samdomą darbą žemės ūkio bendrovėse (ūkiuose) ir (arba) savarankiškai organizuoti ir vykdyti veiklą ūkininko ūkyje.

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas gebės dirbti žemę, auginti įvairias žemės ūkio kultūras, prižiūrėti gyvulius, ruošti įvairius pašarus, gaminti gyvulininkystės ir augalininkystės produkciją, ją sandėliuoti, transportuoti bei realizuoti, dirbti žemės ūkio technika ir įrengimais, vystyti netradicinius žemės ūkio verslus, pritaikant žemės ūkio ekonomikos, verslo vadybos, rinkodaros bei ūkio veiklos apskaitos žinias ir naujausius žemės ūkio mokslo pasiekimus.

 

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi žemės ūkio bendrovėse, ūkiuose.