Korupcijos prevencija

 • Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą mokykloje – Šarūnė Ketlerienė, mokymo dalies administratorė.

Nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Šiuo tikslu Specialiųjų tyrimų tarnyba parengė ATMINTINĘ, kuria siekiama aiškiai ir suprantamai išdėstyti pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarką.

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Zarasų profesinėje mokykloje galima pateikti:

 • informavus Mokyklos direktorę Nijolę Guobienę (raštu, paštu) adresu Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., Zarasų r., elektroniniu paštu nijole.guobiene@zarasupm.lt arba telefonais +37068230903, +37038530498;
 • atsiuntus žinutę adresu: zzumantikorupcija@gmail.com;
 • atvykus į mokyklą ir pateikus rašytinį pranešimą (Zarasų profesinės mokyklos direktoriaus įgaliotam asmeniui, adresu Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., Zarasų r.);
 • www.stt.lt, palikus žinutę interneto tinklapyje arba nusiuntus žinutę adresu: pranesk@stt.lt;
 • 24/7 karštąja linija (8 5) 266 3333;
 • mobiliąja programėle „Pranešk STT“;
 • atvykus į STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyrių, STT Kauno valdybą, STT Klaipėdos valdybą, STT Panevėžio valdybą, STT Šiaulių valdybą;
 • nusiuntus pranešimą paštu STT struktūriniams padaliniams.

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas 2021-2023 metams

Informacijos apie korupcijos apraiškas pateikimo tvarkos aprašas

Darbuotojų etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas

Korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už  2021m.Pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 9 (1) straipsnio nuostatomis:

Pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 9 (1) straipsnio nuostatomis:

 • Direktorius
 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 • Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai