Korupcijos prevencija

  • Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą mokykloje – Šarūnė Ketlerienė, mokymo dalies administratorė.

Nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Šiuo tikslu Specialiųjų tyrimų tarnyba parengė ATMINTINĘ, kuria siekiama aiškiai ir suprantamai išdėstyti pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarką.

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Zarasų profesinėje mokykloje galima pateikti:

  • Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomenduojama „Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus forma, kurią galima pateikti el. paštu pranesk@stt.lt;
  • atvykus į Zarasų profesinę mokyklą ir pateikus rašytinį pranešimą mokyklos direktoriaus įgaliotam asmeniui (Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., Zarasų r.);
  • atsiuntus pranešimą paštu (Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., Zarasų r.);
  • atsiuntus žinutę adresu: zzumantikorupcija@gmail.com;
  • paskambinus Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, pranešus el. paštu stt@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikus pranešimą interneto svetainėje.

Korupcijos prevencijos aprašas