Korupcijos prevencija

 • Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą mokykloje – Šarūnė Ketlerienė, mokymo dalies administratorė.

Nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Šiuo tikslu Specialiųjų tyrimų tarnyba parengė ATMINTINĘ, kuria siekiama aiškiai ir suprantamai išdėstyti pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarką.

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Zarasų profesinėje mokykloje galima pateikti:

 • tiesiogiai atvykus į Mokyklą jos oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą;
 • nusiuntus  pranešimą Mokyklos elektroninio pašto adresu zzumantikorupcija@gmail.com;
 • nusiuntus  asmens pasirašytą pranešimą paštu Mokyklai adresu Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., Zarasų r. Siunčiant pranešimą paštu, po Mokyklos pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.
 • www.stt.lt, palikus žinutę interneto tinklapyje arba nusiuntus žinutę adresu: pranesk@stt.lt;
 • 24/7 karštąja linija (8 5) 266 3333;
 • mobiliąja programėle „Pranešk STT“;
 • atvykus į STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyrių, STT Kauno valdybą, STT Klaipėdos valdybą, STT Panevėžio valdybą, STT Šiaulių valdybą;
 • nusiuntus pranešimą paštu STT struktūriniams padaliniams.

  Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

  Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas 2021-2023 metams

  Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo Zarasų profesinėje mokykloje tvarkos aprašas

  Darbuotojų etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas

  Korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už  2021m.

  Korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už  2022m

  Korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už  2023m

  Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo,saugojimo ir eksponavimo Zarasų profesinėje mokykloje tvarkos aprašas

  Veiksmų Zarasų profesinėje mokykloje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

  Gautų dovanų registras 2023 m  Pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 9 (1) straipsnio nuostatomis:

  Pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 9 (1) straipsnio nuostatomis:

  • Direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
  • Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai