Priėmimas

ZARASŲ PROFESINĖ MOKYKLA
Kviečia mokytis 2023-2024 m. m.

Mokiniai priimami mokytis į:

9 kl. ir  profesinio mokymo modulio ,,Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (dažytojo-tinkuotojo padėjėjo)“/ ,,Grimo atlikimas“;

10 kl. ir  profesinio mokymo modulio ,,Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (dažytojo-tinkuotojo padėjėjo)“/ ,,Pasiruošimas siuvimo procesams“.

Baigę pagrindinę mokyklą (10 klasių), priimami mokytis šių specialybių:

Turintys vidurinį išsilavinimą priimami mokytis šių specialybių:

  • Transporto priemonių remontininko  (110 kr.) 2 metai 

Jau turintys kvalifikaciją priimami į tęstinio profesinio mokymo programas 

mokytis šių specialybių:

 Neįgiję pagrindinio išsilavinimo:

PRIVALUMAI:

Zarasų profesinės mokyklos mokiniams „B“ kategorijos vairuotojų kursams taikoma nuolaida.
Mokiniai aprūpinami bendrabučiu.
Mokyklos valgykloje galima skaniai pavalgyti.
Visi pažangūs mokiniai, siekiantys pirmosios kvalifikacijos, gauna stipendiją.

Reikalingi dokumentai:
Stojantieji mokytis į pagrindinio ugdymo programas pateikia:

  1. 8 ar 9 kl. baigimo dokumentą;
  2. Sveikatos pažymėjimą (027-1/a forma);
  3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  4. 2 nuotraukas (3x4 cm.).

Stojantieji mokytis pagal profesinio mokymo programas ir modulius:

  1. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą;
  2. Sveikatos pažymėjimą (086/a forma);
  3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  4. 2 nuotraukas (3x4 cm.).

Priėmimas vyks nuo 2023 m. birželio 1 d.

Į 9 ir 10 klasę prašymai priimami Zarasų profesinėje mokykloje, skaitykloje, II aukšte. Į pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas, profesinio mokymo programų modulius priėmimas vyksta LAMA BPO sistemoje.

 Adresas: Šaltinių g. 46, Dimitriškių k. Zarasų r.
Tel. 8 606 09101, 8 385 30 498
El.p. zzumpriemimas@gmail.com , rima.vaicekauske@zarasupm.lt