Naujienos

Mokyklos 50 metų jubiliejaus šventė

2023 10 30

Renginį pradėjome mokyklos direktorės Miglės Jankauskienės sveikinimu ir padėka mokyklos bendruomenei už komandinį darbą ir kuriamą mokyklos istoriją Šventėje sulaukėme gausaus būrio svečių. Šiltais prisiminimais apie mokyklą, čia dirbusius žmones pasidalijo Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Dumbrava, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministrė Agnė Kudarauskienė. Zarasų rajono savivaldybės merė Nijolė Guobienė, mūsų mokyklos ilgametė direktorė, kalbėdama apie prabėgusius metus, pabrėžė, kad ,,didžiuojasi ir dėkoja, kad buvo šios Mokyklos dalimi.“ Dėkojame Zarasų rajono savivaldybės merei už įteiktas padėkas ilgamečiams mūsų mokyklos darbuotojams. Norime padėkoti už šiltą sveikinimą dekanui Vydui Juškėnui, kuris yra dažnas svečias mūsų mokykloje. Koncerto metu prisiminimais keliavome į praeitį, aptarėme dabartį ir su viltimi bei pasitikėjimu žvelgėme į ateitį: kūrybiškai ir jautriai mus pasveikino būsima mūsų mokyklos direktorė Olga Mazniova , prisiminimais pasidalijo pirmasis mokyklos darbuotojas Domijanas Popovas. Sveikinimus lydėjo jaunų, talentingų atlikėjų Adomo Mechovičiaus ir Aido Saladžiaus muzikiniai pasirodymai. Tylos minute pagerbėme išėjusius į amžinybę bendruomenės narius. Sveikinimo žodžius tarė buvę mokyklos direktoriai: Algimantas Cibulskis, Jonas Vaičys, Balys Vilimas, Nijolė Guobienė, kurie džiaugėsi mokyklos pasiekimais, išsakė viltis apie ateitį. Dėkojame Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos atlikėjams ir jų mokytojams: klasikinio šokio studijai „Plunksnelė“ ir šiuolaikinio šokio studijos grupei (vadovė Elžbieta Juškėnienė), fleitų skambesį mums padovanojusioms mokinėms Elinai ir Kornelijai (mokytoja – Jūratė Tumėnienė). Mokyklos administracijos vardu šventės metu įteiktos padėkos buvusiems mokyklos darbuotojams, paaukojusiems mokyklai daugiau nei trisdešimt penkerius darbo metus. Padėkos žodžius lydėjo folkloro ansamblio ,,Čir vir vyrai“ muzikinis sveikinimas. Scenoje išvydome Zarasų profesinės mokyklos neformaliojo švietimo programos „Katė“ mokinių kurtų drabužių kolekciją (mokytoja Jekaterina Gasparavičienė). Mūsų mokinių sėkmės istorijos įkvepia mokyklos bendruomenę augti ir tobulėti. Sveikinimo žodį tarė Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys, verslininkas Rimvydas Podolskis, raginęs mokinius niekada nesustoti. Pasidžiaugti ir švęsti kartu atvyko ir kolegos, bičiuliai iš kitų profesinio mokymo įstaigų, Lietuvos profesinių mokyklų asociacijos nariai, Zarasų rajono švietimo bendruomenė, Zarasų rajone veikiančių įstaigų, įmonių socialinių partnerių atstovai. Nuoširdžiai dėkojame svečiams, dalyvavusiems šventiniame renginyje, visiems, kam ši mokykla yra svarbi ir sava. Iki kitų susitikimų!!!