Naujienos

„Praktinių įgūdžių įgijimas inžinerinės pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre“

2021 11 22

Zarasų profesinė mokykla bendradarbiauja įgyvendindama projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas inžinerinės pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0015
Projekto tikslas – suteikti reikiamus praktinius įgūdžius, mokiniams besimokantiems pagal formaliojo profesinio mokymo programas, inžinerinės pramonės srityje.
Projekto metu Zarasų profesinės mokyklos mokiniai kels kvalifikaciją įgydami naujų praktinių įgūdžių pagal Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą.

Projekto pradžia. 2020-11-11
Projekto pabaiga. 2022-02-11

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis