Siuvėjas

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą (10 kl.)

Modulinė profesinio mokymo programa
Programos valstybinis kodas T32072302
Mokymosi trukmė – 1 metai, 50 kreditų

Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna Siuvėjo profesinio mokymo diplomą (III kvalifikacijos lygis).

Mokiniai mokosi
Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai
Privalomieji moduliai (50 mokymosi kreditų):

  • Pasiruošimas siuvimo procesams, 10 mokymosi kreditų.
  • Drabužių detalių siuvimas, 15 mokymosi kreditų.
  • Drabužių detalių jungimas į gaminį, 20 mokymosi kreditų.
  • Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai.

DARBO APRAŠYMAS Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam siuvėjui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti siuvimo procesams, siūti drabužių detales ir jungti drabužių detales į gaminį.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs siuvėjo kvalifikaciją, galės dirbti įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo paslaugas.

Dirbama universaliosiomis ir specialiosiomis, automatinėmis ir pusiau automatinėmis siuvimo mašinomis.

Siuvėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais. Jam būtinos šios asmeninės savybės: tikslumas, pastabumas, kruopštumas, atsakingumas ir darbštumas.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Siuvėjo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi siuvimo paslaugas teikiančiose įmonėse arba sektoriniuose praktinio mokymo centruose šalies profesinėse mokyklose.