Sveiko maisto gaminimo pagrindų neformaliojo profesinio mokymo programa

NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
1. PROGRAMOS APIBŪDINIMAS

1.1. Programos pavadinimas lietuvių kalba

Sveiko maisto gaminimo pagrindų neformaliojo profesinio mokymo programa

 1.2. Programos valstybinis kodas (suteikiamas įregistravus programą)

N43101301

 1.3. Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

 1.4. Švietimo posritis / posričiai

Viešbučių ir maitinimo paslaugos

 1.5. Programos apimtis mokymosi kreditais

3 mokymosi kreditai

 1.6. Programos apimtis akademinėmis valandomis kontaktiniam darbui, jų pasiskirstymas teoriniam ir praktiniam mokymui

54 akademinės valandos kontaktiniam darbui, iš kurių 16 akademinių valandų skiriama teoriniam mokymui, 38 akademinės valandos – praktiniam mokymui.

 1.7. Minimalūs reikalavimai, norint mokytis pagal programą (jeigu nustatyta)

Vidurinis išsilavinimas

 1.8. Programoje įgyjamos ar tobulinamos kompetencijos

Kompetencijos pavadinimas

Kvalifikacijos pavadinimas, lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą, jos valstybinis kodas

Profesinio standarto pavadinimas, jo valstybinis kodas

Parinkti maisto produktus ir žaliavas.

Virėjas,

LTKS IV

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas, PSI01

Gaminti patiekalus ir užkandžius pagal sveikos mitybos tendencijas ir principus.

Virėjas,

LTKS IV

 Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas, PSI01

Įvertinti sveikos mitybos patiekalų ir užkandžių kokybę ir juos apipavidalinti.

Virėjas,

LTKS IV

 Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas, PSI01

 1.9. Papildomi reikalavimai mokymą pagal programą užsakančios ir (ar) mokymą finansuojančios institucijos

  • Jei asmens mokymas yra finansuojamas iš Užimtumo fondo lėšų, asmeniui, baigusiam programą yra būtinas įgytų kompetencijų vertinimas.

Plačiau