Fasadų šiltintojas*

Fasadų šiltintojo modulinė profesinio mokymo programa

Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą

 

Modulinė profesinio mokymo programa

Programos valstybinis kodas T32073205

Mokymosi trukmė – 7 mėnesiai, 35 kreditai

Baigę programą ir išlaikę egzaminus mokiniai gauna Fasadų šiltintojo profesinio mokymo diplomą (III kvalifikacijos lygis).

Mokiniai mokosi

Specialybės dalykų (teorija ir praktinis mokymas).

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai (35 mokymosi kreditai):

  • Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (fasadų šiltintojo), 5 mokymosi kreditai.
  • Pastatų fasadų ir pamatų šiltinimas, 10 mokymosi kreditų.
  • Pastatų fasadų apdaila, 15 mokymosi kreditų.
  • Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai.

 

DARBO APRAŠYMAS Fasadų šiltintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam fasadų šiltintojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, šiltinti pastatų fasadus ir pamatus, atlikti pastatų fasadų apdailą.

Asmuo įgijęs fasadų šiltintojo kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse.

Darbo sąlygos: dirbama lauke, dideliame aukštyje, darbo aplinka priklauso nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Fasadų šiltintojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais.

Fasadų šiltintojas atlieka darbus pagal savo kompetencijas ir atsako už atliktų darbų kokybę. Jo veiklos priežiūra apsiriboja atlikto darbo kokybės kontrole. Fasadų šiltintojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaikyti prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Fasadų šiltintojo  kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus.

Modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ mokomasi statybos įmonėse.